· 

Ook ouders zonder QR-code voor zwemles met kinderen welkom in het Sportcentrum (deel 2)

Commissie ABZ 10 januari 2022: de burgemeester antwoordt dat het verkrijgen van een QR-code gratis is. Daarmee kan iedereen zo'n code aanvragen/krijgen. Er komt geen mogelijkheid in het zwembad van het Sportcentrum Papendrecht voor mensen / ouders zonder QR-code in de cabines van de kleedruimten. Daardoor blijft de voorlopige voorziening in de aankomsthal bestaan en zullen de mensen / ouders zonder QR-code hun kinderen aldaar moeten blijven omkleden. Dat er dan af en toe een vleug koude lucht binnenkomt vanwege de opengaande schuifdeuren moe(s)ten deze mensen maar op de koop toenemen. Jammer, want als je de binnenruimte van het zwembad als vertrekpunt neemt dan maakt het feitelijk niet zoveel uit of je ouders en hun kinderen nu de grote ontvangsthal of de eerste cabine van de kleedruimten laat gebruiken. In Hilversum, Barendrecht en Groningen wordt in de zwembaden niet meer op de QR-code gecontroleerd; deze gemeenten lopen in deze zaak duidelijk voorop. Als het gaat om zwemles (ABC) dan valt dit onder onderwijs en niet zozeer onder sport of ontspanning. De gemeente Papendrecht stelt zich dus vrij star op en vindt dat ouders zonder QR-code best nadeel mogen ondervinden van het feit dat zij geen QR-code hebben of willen aanvragen. Wij van OP vinden het jammer dat ouders hun kinderen niet in cabine 1 van de kleedruimten mogen omkleden. Onze argumenten waren dat het minder psychisch belastend is voor de kinderen (zij moeten nu na het douchen door het hekje naar de grote hal lopen om omgekleed te worden terwijl er af en toe een vleug koude wind (in de winter) naar binnen komt) en ook minder stigmatiserend voor de ouders zonder QR-code. Je zou als gemeente het verschil tussen ouders met en zonder QR-code niet moeten willen aanstippen als dat niet nodig is. Het omkleden is goed te regelen als je ouders zonder QR-code met hun kinderen cabine 1 van de kleedruimten ter beschikking zou stellen.

De fractie van OP heeft technische vragen gesteld en op basis van de antwoorden nieuwe vragen opgesteld voor het vragenkwartier. U leest ze hieronder.

Vragenkwartier commissie ABZ

 

Papendrecht

Maandag 10 januari 2022

Onderwerp

Vragen over controle QR code bij zwemlessen

 

 

Onderliggende stukken bij deze vraag

A18. 20211231 NSWZ, Brief gericht aan raadsleden in Nederland inzake verzoek opschorten CTB controle zwemlesouders

 

In navolging van de gemeente Hilversum controleert ook de gemeente Barendrecht bij in ieder geval twee zwemscholen niet langer of ze een QR-code vragen aan ouders die hun kinderen ophalen van zwemles. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan de media. Boa's van de gemeente hebben de twee zwemscholen op de hoogte gebracht van het besluit. Eind december oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat de zwemschool in het Hilversumse zwembad 't Gooische Bad geen QR-codes hoeft te scannen. De rechter oordeelde dat zwemlessen onder onderwijs vallen en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn. Daarop besloot de daarin gevestigde zwemschool De Winter Sport inderdaad geen coronapassen meer te controleren. De gemeente Hilversum stelde in een reactie op de uitspraak dat zwembaden in de gemeente die niet alleen zwemles geven wel moeten blijven controleren op QR-codes. Het Hilversumse zwembad De Lieberg is echter in reactie op de uitspraak eind december gestopt met het controleren van coronapassen, bevestigt Optisport.

 

In het Sportcentrum van Papendrecht

Ouders mét QR-code kunnen hun kinderen omkleden in de hokjes. Ouders zónder QR-code kunnen hun kinderen omkleden in een voorziening bij de toegangscontrole. Alle kinderen kunnen dus worden omgekleed door hun eigen ouder. Overigens wijzen wij erop dat niet gevaccineerde ouders – net als iedere andere Nederlander – zich kosteloos kunnen laten testen om een geldige QR-code te verkrijgen. [Antwoorden van het College op eerder gestelde technische vragen door OP]. Ouders zónder QR-code kunnen hun kinderen omkleden in een voorziening bij de toegangscontrole. Deze voorziening laat echter veel kou door, zo is gebleken tijdens een inspraakmoment vorig jaar.

  • Mogen ouders zonder QR-code hun kroost omkleden in de eerste cabine (van de kleedkamers) achter de poortjes?

Overigens wijzen wij erop dat niet gevaccineerde ouders – net als iedere andere Nederlander – zich kosteloos kunnen laten testen om een geldige QR-code te verkrijgen.

  • Hoe kunnen ouders die zich niet willen laten testen een geldige QR-code krijgen?

De landelijke lijn is nog steeds dat voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) een CTB-plicht geldt voor publiek vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor ons Sportcentrum. Zoals hierboven opgemerkt: ouders en bezoekers kunnen – net als iedere andere Nederlander – kosteloos over een QR-code beschikken zonder dat hiervoor een vaccinatie noodzakelijk is. [Antwoorden van het College op eerder gestelde technische vragen].

  • Is er plaatselijk een uitzondering mogelijk voor ouders zonder QR-code om hun kroost om te mogen kleden in de publieke binnenruimte, waaronder de kleedkamers?
  • Op welke wijze kunnen ouders (en bezoekers) over een QR-code beschikken zonder dat hiervoor een vaccinatie noodzakelijk is?

Vragen
20220110 OP vragenkwartier inzake QR cod
Adobe Acrobat document 459.7 KB
Technische vragen en antwoorden
20220106 Beantwoording technische vragen
Adobe Acrobat document 99.2 KB

Brief Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
A18. 20211231 NSWZ, Brief gericht aan ra
Adobe Acrobat document 127.2 KB