· 

Temper verwachtingen bij uitbreiding werkgelegenheid

Het zou een goede gewoonte in de plaatselijke politiek moeten zijn om eerlijk te zijn over de verwachtingen en de haalbaarheid van plannen. Zeker als het gaat om werkgelegenheid. In zijn column jubelde Leon van den Dool/CDA: (...) "Tenslotte geniet ik nog na van het perspectief van 850 nieuwe banen bij Fokker erbij!" (...)

 

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beter zou zijn de verwachtingen omtrent de groei van het aantal banen in Papendrecht te temperen. Er wordt bij de plannen weliswaar van uitbreiding van werkgelegenheid uitgegaan. Maar realistischer is het om te verwachten dat het eerder om 500 nieuwe banen dan 850 nieuwe banen zal gaan. Het is verleidelijk voor politici om te jubelen over tekentafelplannen die nog uitgevoerd moeten worden. Het kan dus heel goed zo zijn dat het perspectief op de te verwachten nieuwe banengroei bijgesteld moet worden. En vergeet daarbij niet dat de plaatselijke politiek helemaal niet gaat over het beleid van Fokker.

 

"Je moet als plaatselijke politiek uitkijken met het wekken van te hoge verwachtingen. Het is verstandiger om als plaatselijke politiek minder te beloven, maar tegelijkertijd te proberen om méér waar te maken", aldus Ruud Lammers (fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht).

Lees hieronder het persbericht over de plannen

In de Media 01. november 2021 Fokker breidt werkgelegenheid uit in Papendrecht

Informatie over de gemeentelijke samenwerking met GKN Aerospace/Fokker

  1. Waarom wil GKN Aerospace/Fokker een extra hal bouwen in Papendrecht? GKN Aerospace/Fokker wil de werkpakketten op de locatie Papendrecht uitbreiden en wil onder meer vanuit Papendrecht actief bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart door te werken aan diverse innovatieve projecten op het gebied van elektrisch vliegen. De kosten die met deze totale herstructurering gemoeid zijn bedragen ruim € 80 miljoen.
  2. Hoeveel geld wil de gemeente bijdragen aan deze uitbreiding? Van de gemeente wordt 16 miljoen euro gevraagd.
  3. Waarom wil het college nog meer geld in GKN Aerospace/Fokker steken? Met deze samenwerking blijft GKN Aerospace/Fokker behouden voor Papendrecht. De huidige werkgelegenheid blijft behouden en komt bijna weer terug naar het oude niveau van voor Corona. Daarnaast ontstaan ook 500 tot 825 nieuwe banen. Dit biedt kansen voor inwoners van Papendrecht en uit de regio. Met name het soort werk maakt dat we banen creëren voor nieuwe doelgroepen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent ook dat we structureel op de kosten binnen het sociaal domein besparen omdat er minder mensen gebruik maken van bijstand.
  4. We moeten zwaar bezuinigen en dan steekt de gemeente miljoenen in de samenwerking met GKN Aerospace/Fokker? Dat kan toch niet? Dit is een begrijpelijke vraag. Deze samenwerking draagt juist bij aan de financiële opgave die we hebben. De verwachting is dat door deze investering de kosten van het sociaal domein verlaagd kunnen worden (er zullen minder mensen gebruikmaken van een uitkering). Daarnaast is een groot deel van de gemeentelijke bijdrage een lening, dat geld komt weer terug. Op de lange termijn levert deze overeenkomst de gemeente juist geld op.
  5. Weten we nu zeker dat GKN Aerospace/Fokker niet alsnog vertrekt uit Papendrecht? Zeker zijn we nooit. Met het nieuwe kantoor in Papendrecht geeft GKN Aerospace/Fokker wel aan dat ze graag blijven. Daar komt bij dat GKN Aerospace/Fokker zelf ook tientallen miljoenen investeert. Daarnaast is vooral het beschikbaar hebben en houden van voldoende gekwalificeerd personeel in de regio een belangrijke reden voor Fokker om in deze regio te blijven.
  6. Aangegeven is dat de nieuwe hal past binnen het huidige bestemmingsplan en de milieuvergunning. Is hier al meer bekend over? Momenteel nog niet. Zodra de plannen concreet genoeg zijn kan hier beter naar worden gekeken.
  7. Meer werknemers die naar de Fokker locatie moeten reizen betekent ook meer druk op het verkeer/vervoer, met name rond de locatie Slobbengors. En het is al zo druk in onze gemeente. Hoe gaat dit geregeld worden? Dit probleem wordt onderkend. Er wordt daarom goed gekeken naar de effecten op bijvoorbeeld de mobiliteit. De zorg voor de leefbaarheid van Papendrecht is hierbij belangrijk. Mocht door het extra autoverkeer een probleem ontstaan, dan zal bijvoorbeeld worden bekeken of een experiment met vervoer over water naar Papendrecht een optie is. De regio heeft vanuit de Regiodeal middelen vrijgemaakt voor 'innovatief vraaggericht vervoer'. Overigens is de parkeergelegenheid op het terrein van GKN Aerospace/Fokker voldoende voor de extra werknemers die met de auto komen.
  8. Is deze samenwerking geen staatssteun? Er zijn twee gerenommeerde bureaus ingeschakeld om dit te onderzoeken (Ecorys en Zanders). De conclusie is dat de samenwerking geen ongeoorloofde staatssteun betreft en de samenwerking marktconform is.
  9. Hoe is de financiering geregeld? Ter financiering van de fabriekshal brengen zowel GKN Aerospace/Fokker als de gemeente ieder 20% eigen vermogen in. Het overige deel wordt door de gemeente geleend. Daarbij zijn voldoende zekerheden gesteld, waaronder recht van eerste hypotheek en een marktconforme risico-opslag in het rentepercentage. De financiering betekent niet dat er op andere fronten extra moet worden bezuinigd en heeft ook geen nadelig effect op de begroting.
  10. Draagt de regio Drechtsteden ook bij en wat zijn de vervolgstappen? Een belangrijk onderdeel van deze stap is het vinden van gekwalificeerd personeel. De regio Drechtsteden gaat GKN Aerospace/Fokker hierbij helpen. Er is hierover al contact met de Sociale Dienst Drechtsteden en de partijen die hieraan gekoppeld zijn zoals WSP Baanbrekend, Perspct en Kickstart Drechtsteden. Daarnaast biedt deze ontwikkeling kansen voor het Leerpark, City Campus, De Duurzaamheidsfabriek, het programma hoger onderwijs en Sterk Techniek onderwijs. De komende periode worden de plannen voor de hal definitief gemaakt en de afspraken met GKN Aerospace/Fokker rond deze samenwerking in concept overeenkomsten vastgelegd. In november zal in de gemeenteraad zich buigen over een definitief besluit.