· 

Spanningen in het College van Papendrecht

Wethouder Kees de Ruijter
Wethouder Kees de Ruijter

De fractievoorzitter van de ChristenUnie liet ons vandaag het volgende weten:

 

"Wethouder de Ruijter heeft een time-out genomen. Dit naar aanleiding van het verloop van de besluitvorming in de laatste gemeenteraadsvergadering over de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding hiervan hebben de coalitiepartijen deze week met elkaar gesprekken gevoerd. Naar verwachting is er voor de raadsvergadering van volgende week donderdag een uitkomst van dit beraad. Wij zullen u dan nader informeren."

Brief aan de wnd. burgemeester
20211130 OP -brief inzake opkomen voor d
Adobe Acrobat document 464.1 KB

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is voorstander van goed voortgezet onderwijs in de gemeente. Om goed onderwijs te kunnen geven is het van belang dat de kwaliteit van de gebouwen, waarin het onderwijs gegeven wordt, op orde is. In een artikel in een recente editie van Binnenlands Bestuur kwam de zogenaamde 'Wet van Fitzgerald' aan de orde. Deze wet behandelt het fenomeen dat bestuurders soms niet willen weten hoe het precies zit met het geld dat benodigd is, omdat ze andere belangen en doelen hebben. Geld komt dan op de tweede plaats. De Wet van Fitzgerald gaat dan op en deze behelst dat elk project twee fasen kent.

  1. In de eerste fase is het te vroeg om te zeggen wat een project precies gaat kosten en
  2. in de tweede fase is het te laat om er nog wat aan te doen. En een wethouder denkt: voordat die tweede fase aanbreekt, ben ik allang weg...

Tijdens de commissiebehandeling in september is hier uitgebreid over gesproken. In het second opinion rapport lazen we dat wij ongeveer € 1,5 mln. ontvangen via het gemeentefonds voor de VO scholen, maar dat de kapitaalslast € 3,5 mln. bedraagt. Deze kapitaalslast is gebaseerd op de veel lagere investeringsraming, dan uit de second opinion blijkt nodig te zijn, dus deze € 3,5 mln. zal eerder € 4,0 mln. worden. We komen dus minimaal € 2 mln. euro per jaar tekort. Maar stel we zouden dit uit de totale onderwijs begroting willen betalen, dan constateren wij dat de onderwijsbegroting vanaf 2022 slechts € 2,1 mln. is, maar dan kunnen we het Primair Onderwijs (PO) niet meer betalen.

 

Kortom: een dekkingsplan is noodzakelijk voor goede besluitvorming – nu dus eigenlijk al bij het vaststellen van dit raadsvoorstel. In lijn met ons verkiezingsprogramma 'kritisch en verbindend' en met de Wet van Fitzgerald in het achterhoofd stemmen wij positief kritisch in met het gevraagde besluit: de vaart moet erin blijven.