· 

College voert Papendrecht pas niet in

Ondanks een vurig en inhoudelijk sterk pleidooi voert het College de Papendrecht pas niet in. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is hier al jaren mee bezig, maar telkens werd de boot afgehouden. Een gemiste kans voor de inwoners van onze gemeente.

Antwoordbrief inzake Papendrecht pas
E01. 20211103 Beantwoording art. 40 vraa
Adobe Acrobat document 20.7 KB

Ridderkerk heeft ook een pas
Ridderkerk heeft ook een pas

De gemeente Dordrecht loopt in het sociaal beleid weer eens voorop in de Drechtsteden. Recent werd de Dordt pas ingevoerd. Deze pas is bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en kinderen van 4-18 jaar: zij komen in aanmerking voor een Dordt pas met tegoed. De aanvraag voor zo’n pas kan heel gemakkelijk via de website.

 

De vraag rijst natuurlijk: moet er in Papendrecht dan ook niet een Papendrecht pas komen? In Papendrecht leven immers ook mantelzorgers en kinderen van 4-18 jaar.

 

In onze brief van drie jaar geleden hebben wij al eens aandacht gevraagd voor een Kindpas ten behoeve van gezinnen die bekend staan bij de stichting Leergeld. Daar werd toen door het college negatief op beslist.

 

Misschien is er in de tussentijd iets veranderd aan de positie die het College van B&W inneemt, zeker nu Dordrecht de Dordt pas heeft ingesteld? Is het College van plan, in navolging van Dordrecht, een Papendrecht pas in het leven te roepen?

 

Nee helaas, het antwoord leest u hierboven.

 

In de Klaroen van 15 januari 2020 werd aan ons pleidooi aandacht besteed.