· 

Onvoldoende steun voor moties over coronatoegangsbewijs

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2021 zijn de moties van Onafhankelijk Papendrecht (OP) welke betrekking hadden op het verplicht moeten tonen van het corona toegangsbewijs (CTB) in de horeca, verworpen met drie stemmen vóór (Ruud Lammers en José van der Tak, beiden van OP en raadslid Stremler (op persoonlijke titel)) en 14 stemmen tegen (alle overige raadsleden van het PAB, D66, CDA, CU, SGP, PvdA). Twee partijen, namelijk de VVD en Groen Links, weigerden deel te nemen aan het debat en verlieten voortijdig de gemeenteraadsvergadering.

 

Aanleiding voor het indienen van de moties was berichtgeving van lokale horeca ondernemers, die, nadat zij te kennen hadden gegeven het controleren van het CTB en identiteitsbewijzen niet te kunnen doen, bezoek van BOA’s hadden gekregen, in welk gesprek de woorden ‘boetes’ en ‘sluiting’ waren gevallen. Dat een horeca ondernemer bereid was de – strengere maatregelen van voor 25 september 2021 toe te passen – 1,5 meter en triage bij binnenkomst vond geen gehoor. Het BOA bezoek heeft niet alleen bij de ondernemers zelf maar ook onder de inwoners van Papendrecht tot commotie geleid.

 

De raadsleden van OP gaven aan twijfels te hebben over de rechtmatigheid van de uitvoering van de nieuwe regeling en of deze uitvoering niet in strijd komt met artikel 1 van de Grondwet. De eerste motie van OP was dan ook om als gemeenteraad op te roepen om niet actief te handhaven. Daarnaast heeft OP een tweede motie ingediend. Deze had als doel om, binnen de marges van de wet, in de gemeenteraad een debat aan te gaan om lokale horeca ondernemers met gewetensbezwaren, maar die wel bereid waren toepassing te geven aan de (door het OMT veiliger geachte) regeling van voor 25 september, te ondersteunen. De tweede motie van OP riep daarom op de burgemeester te verzoeken horeca ondernemers niet te sanctioneren indien zij de regeling van voor 25 september 2021 zouden toepassen.

 

Binnen de gemeenteraad bleek men niet bereid om na te denken over maatwerkoplossingen voor problemen waar lokale horeca ondernemers, als gevolg van landelijk beleid, tegenaan lopen.

 

In ons verkiezingsprogramma van 2018-2022 staat dat wij opkomen voor lokale ondernemers, o.a. door goed te luisteren en hun problemen serieus te nemen. Ons motto is “Doen wat je zegt”, daarin maken wij verschil. OP zal zich voor lokale ondernemers sterk blijven maken!”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

Woordvoering OP gemeenteraadsvergadering
Woordvoering raad 30 september 2021.pdf
Adobe Acrobat document 284.1 KB
Motie nr.1
Motie oproep tot niet handhaven corona t
Adobe Acrobat document 560.7 KB
Motie nr.2
Motie Horeca Niet Beboeten bij 1,5 Meter
Adobe Acrobat document 557.8 KB