· 

Haal sigarettenpeuken uit de leefomgeving

De Klaroen
De Klaroen

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Op deze dag [15 september] dat de geplande vergadering van de commissie Ruimte werd afgelast sturen wij u informatie over het Plastic Peuken Collectief en hun acties om sigarettenpeuken uit onze leefomgeving te halen. Als de vergadering niet zou zijn afgelast dan hadden wij dit mondeling willen bespreken. Maar dat ging dus niet, vandaar dat wij nu vragen op schrift aan u stellen.

 

Wij geven u eerst beknopte informatie: zwervende sigarettenfilters zijn de grootste vorm van plasticvervuiling in ons leefmilieu. Het Plastic Peuken collectief heeft enkele doelen geformuleerd:

 

1. We willen af van de plastic sigarettenfilters en daarom roepen we de overheid op om de nodige wetgevende stappen te zetten richting een verbod op plastic in filters zodat het probleem bij de bron wordt aangepakt.

 

2. Op Europees niveau is met de aanname van de Single Use Plastics Directive (SUPD) een eerste belangrijke stap gezet om tabaksproducenten verantwoordelijk te houden voor het zwerfafval. Volgens artikel 8 van de SUPD moeten ze onder meer de opruimkosten voor de peuken betalen. We vragen aan de Nederlandse overheid om het aantal peuken scherp te monitoren en de opruimkosten per peuk vast te stellen, zodat de producenten gemotiveerd worden om de peuken in het zwerfafval te verminderen.

 

3. En we willen dat peuken in het milieu afnemen, daarom:

 

4. Als stok achter de deur stellen we voor dat een wettelijke doelstelling van -70% peuken in het milieu tegen eind 2023 wordt opgenomen. Dit betreft een traject van landelijke wetgeving en bestuur.

Brief - printbare versie
OP (ART40) vragen Plastic Peuken collect
Adobe Acrobat document 446.3 KB