· 

OP stelt vervolgvragen over schadelijke PFAS inname

We stellen vast dat Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het Papendrechtse kraanwater zitten; dat het Europees Agentschap voor Chemische stoffen in 2019 GenX, net als eerder PFOA, heeft aangewezen als ‘zeer zorgwekkende stof’; dat het Chemisch-Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2020 heeft vastgesteld dat in het Papendrechtse kraanwater 21,3 nanogram PFAS per liter teveel zit; dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid recent een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde heeft bepaald, die lager is en dus strenger; dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde heeft afgeleid voor de sominname van vier PFAS, te weten PFOA, PFOS (perfluoroctaan-sulfonzuur), PFNA (perfluornonaanzuur) en PFHxS perfluorhexaansulfonzuur); dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de gemeente Dordrecht onlangs het rapport ‘Herziening van de risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht’ heeft opgeleverd. Volgens onze fractie is de inname van PFAS via het kraanwater (zeer) schadelijk voor de menselijke gezondheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid adviseert een maximale sominname van de vier PFAS componenten van tezamen 4.4 nanogram per kilo lichaamsgewicht per week. Volgens de ons bekende informatie zullen de meeste inwoners van Papendrecht ruim boven de aanbevolen maximum sominname van PFAS uitkomen.

Vervolgvragen over inname PFAS
0-OP-vervolgvragen Pfas nav raadsdebat 0
Adobe Acrobat document 899.3 KB