· 

Jongerenplatform van start

OP-raadslid in spé Karel Spitsbaard (op de foto linksonder) heeft het initiatief genomen om een Jongerenplatform te starten. Het geluid van jongeren in de gemeente Papendrecht kan en moet veel steviger worden aangezet. Vooral de jeugd van 12-18 jaar komt er bekaaid vanaf. Er zijn vrijwel geen voorzieningen waar zij naartoe kunnen. Het Jongerenplatform beleefde vandaag formeel zijn start. Na de vakantie komt er een vervolgbijeenkomst.

 

De startbijeenkomst vond plaats in de Raadszaal niet alleen vanwege de Corona maatregelen maar ook om aan te geven dat de gemeente en de plaatselijke politiek hier groot belang aan hechten. Onafhankelijk Papendrecht steunt het Jongerenplatform en wil zich ervoor inzetten de ideeën uit het Jongerenplatform te vertalen naar de gemeentepolitiek. Er zijn ongeveer tien jongeren die aan het Jongerenplatform mee willen doen. Jongeren die willen meedoen kunnen contact opnemen met Karel Spitsbaard.