· 

Uitnodiging: Onafhankelijk Papendrecht op de Markt


Onafhankelijk Papendrecht op de Markt

Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner
Zaterdag 19 juni 2021 14:00-15:00 uur
 
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd. We vatten het kort samen in tien punten.
  1. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht blijft zich met vereende krachten inzetten voor een beter leefklimaat in onze gemeente. We verwelkomden onze nieuwe (waarnemend) burgemeester: Annemiek Jetten
  2. We maken ons bij de komende ombuigingen zorgen over onder andere de bibliotheek. Het College heeft het plan opgevat de bibliotheek te verhuizen naar het gemeentehuis. Wij vinden dit geen goed idee, omdat er niet goed over is nagedacht. Achtergrondinformatie bij de ombuigingen kunt u hier lezen.
  3. Wij zijn geen voorstander van het digitaal vergaderen, omdat de plaatselijke democratie nu eenmaal niet optimaal kan functioneren van achter het beeldscherm. Terug naar de normale verhoudingen wat ons betreft. Het moment is gekomen dat we in Papendrecht over moeten stappen op openbaar vergaderen.
  4. Ook blijven we strijden voor meer transparantie met betrekking tot de deal rond de verkoop van het voormalige bibliotheekpand aan de Markt. De coalitiepartijen verhinderden dat er achteraf objectief en transparant naar deze ‘deal’ zou worden gekeken.
  5. IKC de Wielen blijft open dankzij de inzet van velen. Wij zijn daarover zeer verheugd. De school krijgt een flinke opknapbeurt en kan daarna weer jaren verder.
  6. Ten aanzien van de plaatsing van zendmasten en antennes voor draadloze straling maken wij ons zorgen en beijveren wij ons ervoor dat de gemeente hierover een debat organiseert. Onze fractievoorzitter werd vanwege zijn activisme en deskundigheid uitgenodigd voor een interview bij Café Weltschmerz.
  7. Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid. Omdat ons ter ore is gekomen dat zelfs ambtenaren niet op de hoogte zijn van wat zich op dit vlak afspeelt zouden wij het een goede zaak vinden deze problematiek integraal met behulp van deskundigen in kaart te brengen. Toch zouden wij het op prijs stellen op enig moment een integrale commissie ruimte aan deze problematiek te wijden. Tevens hebben wij geconstateerd dat er inwoners zijn die zich zorgen maken over de uitrol van 5G apparatuur in de hoogspanningsmasten langs de A15. Inwoners zijn hierover niet van tevoren ingelicht en sommige onder hen maken zich hierover (grote) zorgen. Tot nu toe lijkt het College alles een beetje te bagatelliseren.
  8. Elk dorp in de wereld dat ertoe doet heeft een centraal plein waar tal van functies bijeenkomen. Denk aan een bestuursfunctie, een woonfunctie, een marktfunctie, een detailhandelsfunctie, een sociale en maatschappelijke functie én een culturele functie. Juist die laatste functie, de culturele, ontbreekt op dit moment aan het Marktplein van Papendrecht.
  9. Het huidige college faalt bij de burgerparticipatie, want die is bij de geplande woontorens op de Markt niet goed uit de verf gekomen. Meer dan driehonderd bewoners tekenden protest aan tegen dit plan.
  10. De afgelopen jaren zijn er flink wat incidenten geweest met het per ongeluk vrijkomen van het uiterst giftige Perfluorisobuteen. Meermalen heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hier vragen over gesteld, maar er gebeurt weinig. Om dit probleem effectief aan te pakken zou een extra thermal converter geïnstalleerd kunnen worden, dan is de afvang 99,75%. Dat helpt een stuk zonder dat het bedrijf hoeft te stoppen. Als Chemours voorlopig geen extra Thermal Converter plaatst, lijkt niet alleen de belofte van schoner produceren verder weg dan ooit, maar ook de kans dat Perfluorisobuteen (onverhoopt) toch nog eens vrijkomt een reëel gevaar. Laten we hopen dat aan ons verzoek gevolg wordt gegeven.