· 

Voeg aan het centrale Marktplein een culturele functie toe

Voeg aan het centrale Marktplein een culturele functie toe, en bouw nieuwe woningen aan de rivier

 

Elk dorp in de wereld dat ertoe doet heeft een centraal plein waar tal van functies bijeenkomen. Denk aan een bestuursfunctie, een woonfunctie, een marktfunctie, een detailhandelsfunctie, een sociale en maatschappelijke functie én een culturele functie. Juist die laatste functie, de culturele, ontbreekt op dit moment aan het Marktplein van Papendrecht.

 

Enige jaren terug werd de Markt, na bewonersinspraak, opnieuw ontworpen en gerenoveerd. Auto’s die er konden parkeren verdwenen van het plein. Het plein werd beter toegankelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. Ook manifestaties, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis, festiviteiten in het kader van de Stichting Jumelage Papendrecht (onze stedenband met Blomberg (D) die is bedoeld om contacten tussen inwoners te bevorderen) en muziekoptredens, konden er beter plaatsvinden, omdat ondergronds stroomkabels werden aangelegd en aansluitingen werden gemaakt. Tevens werd een fontein aangelegd. De Markt oogt – en zeker het afgelopen jaar tijdens Corona – soms wat leeg. Als er niemand is, dan is het ook ineens een groot en kalig plein. Waar te weinig gebeurt, waar te weinig levendigheid is. Het ontbreekt er nog teveel aan gezelligheid. Dat kan toch beter! Maar hoe dan wel? Dat kan, maar niet met terrasjes alleen.

 

Er zou nog een culturele functie aan de andere functies van het Marktplein moeten worden toegevoegd. En daar is ruimte voor, namelijk op de voormalige van der Kevie locatie. Dat is het lege stuk Marktplein naast het gemeentehuis. Het College heeft daarvoor een plan met woontorens laten maken, maar de bewoners van de nabij gelegen Veerweg zien dat plan helemaal niet zitten. De gemeente had hen eerder nog bezworen dat de nieuwbouw, geheel conform het bestemmingsplan, niet hoger dan negen meter zou worden. Nu voelen zij zich (terecht) bedrogen. Woontorens van dertig meter hoogte nemen hun zon en hun uitzicht weg en bovendien tasten deze hun privacy aan vanwege de dichtheid van de bebouwing. Bovendien zou de komst van deze woontorens meer van dezelfde functie betekenen, terwijl juist op die plek in het centrum behoefte bestaat, niet alleen aan meer levendigheid en gezelligheid, maar ook aan verdieping, reflectie, leren en lezen.

 

Daarom is de toevoeging van een culturele functie aan het Marktplein essentieel. Hoe zou dit er in de praktijk uit kunnen zien? Er zijn in het verleden al eens onderzoeken naar gedaan, maar die zijn tot op heden niet gerealiseerd. Samen te vatten onder de noemer ‘het festival der gemiste kansen’.

 

Wat mij betreft zou deze gedroomde culturele functie in elk geval de bibliotheek moeten huisvesten. In de (glazen) plint zou een hoogwaardige presentatieruimte kunnen komen, waar tentoonstellingen gehouden worden. Denk aan een op te zetten artistieke samenwerking met het Dordrechts Museum. Als het museum een speciale tentoonstelling presenteert kunnen enkele topstukken gepresenteerd worden in de Papendrechtse Huiskamer binnen (en misschien ook buiten) de museale muren. Zo kan Papendrecht, als het zonnige hart van de Drechtsteden, profiteren van zowel landelijke als internationale uitstraling. Laat de bezoekers maar komen!

 

Ook zou er een multifunctionele ruimte moeten komen voor de Volksuniversiteit, een presentatieruimte voor het Theater / poppenspel, een ruime knutselruimte voor kinderen (het Jeugd- en Jongerenwerk) en een ondergrondse (gratis) fietsenstalling. Ook zou er ondergronds een ruimte geschikt kunnen worden gemaakt voor een (goed geluidsdicht geïsoleerde) discotheek, zodat de jeugd van Papendrecht ook wat heeft om naar uit te zien. Ook samenwerking met het Alblasserdamse Landvast als het gaat om filmvertoningen zou in studie genomen moeten worden. Dit alles in een vernieuwend en aantrekkelijk architectonisch ontwerp. Er is in het verleden al eens een grove schets van gemaakt; zie daarvoor de bijgeplaatste afbeelding.

 

De voordelen van dit alternatieve plan zijn velerlei, maar zeker is dat de bewoners ter plekke blij zullen zijn dat er niet hoger dan negen meter, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, gebouwd hoeft te worden. Zij behouden dus hun privacy, de zon én hun uitzicht. Het Marktplein zelf krijgt een opwaardering door toevoeging van deze multiculturele functie door middel van huisvesting van een aantal culturele, sociaal-maatschappelijke én educatieve organisaties. Er komt niet alleen meer levendigheid en gezelligheid in het centrum op het Marktplein, maar het betekent tegelijkertijd ook een economisch multiplier effect voor de plaatselijke economie. Naar de economische schaalvoordelen van investeringen in culturele functies is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het volstaat in dit verband te zeggen dat de economische baten voor inwoners, bedrijven en de gemeente aanzienlijk zullen stijgen.

 

Maar, zult u zeggen, als dat vermaledijde collegeplan niet doorgaat, wáár moet er dan gewoond worden? Waar kunnen we nieuwe huizen bouwen? Doe dát dan beter op het Slobbengors. Faciliteer een fusie tussen de twee voetbalverenigingen met prachtige voetbalvelden en dito voorzieningen in het Oostpolderpark. En help de tennisvereniging aan een passende nieuwe locatie. Een stedenbouwkundig aantrekkelijk ontwerp in lijn met de reeds gebouwde omgeving aan het Slobbengors betekent honderden nieuwe woningen erbij, ook om de doorstroming op gang te brengen. Net als woningbouw aan de Noordhoek is dit een prima plan. Werk daarbij samen met de ROM-D, dat is de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Het hoofdkantoor van Fokker staat er al. Wonen in een parkachtige omgeving én met uitzicht op het wereldberoemde Drierivierenpunt, wie wil dat nou niet?