· 

Snoeiwerkzaamheden in Park Noordhoekse Wiel houden rekening met broedende vogels

De gemeente Papendrecht houdt nadrukkelijk rekening met broedende vogels. De Wet natuurbescherming geeft aan dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Het snoeien van de struiken is in de tweede helft van februari uitgevoerd. Voorafgaande aan de werkzaamheden is goed gekeken of er broedende vogels waren, ondanks dat het broedseizoen, zoals dat in het verleden werd gedefinieerd (vanaf half maart), nog niet was aangebroken. Er bleek nog geen sprake van broedende vogels of van vogels die al aanstalten maakten om te gaan broeden.

 

Het bosplantsoen in Papendrecht wordt gefaseerd gesnoeid. Dat betekent dat niet alles tegelijk wordt gesnoeid. In grote delen van Park Noordhoekse Wiel is daarom dit jaar niet gesnoeid. Zo vinden vogels ondanks snoeiwerk voldoende plaatsen elders in het park om te broeden. In Park Noordhoekse Wiel was het in verband met de waterkwaliteit in dit geval wel nodig om plaatselijk ingrijpender te snoeien, de watergang werd teveel overgroeid. Goede lichttoetreding is van belang voor een gezond watersysteem. Tevens ontstaat er zo meer ruimte voor de ontwikkeling van een kruidlaag. Zo ontstaat meer variatie. In de toekomst willen we waar nodig eerder ingrijpen, zodat er minder ingrijpend hoeft te worden gesnoeid.

 

Naast deze gesnoeide heesters hebben uiteindelijk twee bomen de storm op 11 maart jongstleden niet overleefd. Eén populier is op 11 maart tijdens de storm kort boven de grond afgebroken. De populier die hiernaast stond had als gevolg hiervan ingescheurde gesteltakken en een groot risico op stambreuk op hoogte. Deze boom was als gevolg van de schade zo onveilig dat deze acuut moest worden verwijderd.

 

Het natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen wordt dit jaar doorontwikkeld. Het streven is tijdig ingrijpen: vaker terugkomen voor uitvoering van onderhoud, maar dan per keer minder doen. Dat is voor de natuurwaarde beter dan minder vaak terugkomen en veel doen. Deze beweging is de afgelopen jaren al ingezet. De volledige omschakeling naar dit beheer vergt enige tijd.

Antwoorden op vragen van OP
20210407 Beantwoording vragen OP Snoei P
Adobe Acrobat document 64.4 KB