· 

Papendrecht draagt € 800.000 bij aan ICT verandert

We staan op de drempel van de realisatie van de Informatisering & Automatisering Strategie uit 2018. In die strategie schetsten we de route die we moesten afleggen om de transitie te doen van ICT in eigendom en eigen beheer naar gebruik maken van diensten van de markt en de consequentie daarvan. Die strategie hebben we vervolgens omgezet in een transitieplan ICT Verandert waarin meerjarig de spelregels en het resultaat werden beschreven van de transitie.

 

In het voorliggende voorstel is een overzicht gegeven van de financiële effecten van ICT Verandert. Samenvattend is het beeld dat er als gevolg van de Transitie op termijn een structureel voordeel ontstaat. Om deze Transitie ICT te realiseren zijn er wel tijdelijke kosten nodig. Deze eenmalige kosten die aanvullend gefinancierd moeten worden bedragen in totaal € 6 miljoen voor project- en transitiekosten en € 1.196.000 aan frictiekosten. Tussen portefeuillehouders van het DSB en de toekomstig servicegemeente Dordrecht heeft afstemming plaats gevonden over de budgettaire dekking. Daar is het volgende dekkingsvoorstel naar voren gekomen als meest passend. De gespecificeerde tijdelijke kosten tijdens de transitie en de frictiekosten van in totaal € 7.196.000 worden gedekt door verrekening met de gemeenten in 2021 en 2022.

 

ICT kosten worden thans verdeeld naar gemeenten op basis van de fte verdeelsleutel die in dit voorstel is opgenomen. Vandaag (6 april 2021) werd ICT Verandert door de Drechtraad aangenomen.

ICT Verandert
Voorstel Financiële effecten ICT Verande
Adobe Acrobat document 735.4 KB