· 

Stralingsrisico’s in de publieke ruimte: hoe gaan we ermee om?

De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd. We gebruiken onze smartphone de hele dag voor uiteenlopende dingen, maar hoe zit het met de veiligheid van deze (draadloze) techniek? Kun je met een gerust hart mobiel blijven bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Een groeiende internationale groep wetenschappers signaleert echter wel een mogelijk verband tussen zenderstraling en kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en schadelijke effecten op de zwangerschap.

 

Op basis daarvan adviseert de Gezondheidsraad om voorzorg toe te passen en blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Toch schakelen we binnenkort met 5G over op een netwerk waarbij nóg meer data nóg sneller worden verstuurd. Stralingsrisico’s in de publieke ruimte zullen toenemen als er meer zendmasten bijkomen. Ook in Papendrecht staan al flink wat zendmasten. De afgelopen jaren ben ik in contact gekomen met Papendrechters die gedwongen zijn om hun huizen te gaan isoleren, opnieuw te verven met straling werende verf, om zichzelf en hun huisgenoten tegen de straling afkomstig van de zendmasten te beschermen.

 

Wat is het beeld van de klachten? Slapeloosheid, oorsuizen, een opgejaagd gevoel, allergieën, hoofdpijn, dodelijke vermoeidheid. Het is slechts een greep uit de klachten die duizenden Nederlanders toeschrijven aan de straling waaraan ze worden blootgesteld. Ze hebben elektrohypersensitiviteit, ofwel overgevoeligheid voor straling. Maar er zijn ook schadelijke biologische effecten van straling. Waargenomen zijn onder meer een toename van het aantal DNA-breuken en van het aantal vrije zuurstof- en andere radicalen. Ook worden er stress hormonen gevormd en wordt de bloed-hersenbarrière meer doorlatend voor toxische stoffen, naast de aantasting van het immuunsysteem.

 

Er zijn effecten geconstateerd op het centraal zenuwstelsel, op neuronale activiteit, ECG (hartritme), EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en op het cognitief functioneren. Uit epidemiologische onderzoeken is voorts gebleken dat blootstelling aan elektromagnetische velden op langere termijn een verhoogd risico geeft op kanker en op degeneratieve ziekten zoals Alzheimer. Ook het sterk toenemen van het aantal mensen met ADHD-achtig en autistisch gedrag is in recente publicaties onder meer gekoppeld aan de toenemende stralingsbelasting.

 

Volgens de statistieken krijgt drie procent van de bevolking echt last van de stralingsrisico’s, waarvan een tiende deel in (zeer) ernstige mate. Dan hebben we het in Papendrecht over ongeveer 100 mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente gaat nadenken over de vraag hoe deze groep inwoners beter tegen de toename van stralingsrisico’s kan worden beschermd. Daarom heb ik een discussienota geschreven over stralingsrisico’s die gratis is te downloaden vanaf de website van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Binnenkort hoop ik hierover in de gemeenteraad het debat aan te kunnen gaan met als inzet dat ook inwoners die elektrohypersensitief zijn er natuurlijk helemaal bij horen. Een van de stellingen bij dat debat zal zijn dat de gemeente minimaal voor de kosten van isolatie van hun huizen dient op te draaien.

Discussienota over straling in de publieke ruimte
20210331 OP-Discussienota over stralings
Adobe Acrobat document 995.9 KB