· 

Vragen over uitgeroeide beschermde planten

Vijf jaar werd ons het volgende beloofd: er zou namens de gemeente niet meer met aannemers worden gewerkt die het geen zier kan schelen wat ze wegmaaien. De Gele Lis, Zwanenbloem, Dotter, Witte en Paarse Lelie en Typha zijn ondanks de mooie woorden van het college niet meer teruggekomen. Als het beeld van de complete uitroeiing vanwege de gemeente klopt en Gele Lis, Zwanenbloem, Dotter, Witte en Paarse Lelie en Typha niet meer binnen onze gemeentegrenzen bestaan, dan hebben we een probleem. Wij gaan een en ander nu afstemmen en verifiëren met de stadsecoloog. Daarnaast gaan we met een aantal inwoners een kop koffie drinken om hun mening te vragen.

Brief printbare versie
20210323-OP-brief over beschermde plante
Adobe Acrobat document 171.9 KB

Persbericht, donderdag 3 maart 2016

 

Stop de uitroeiing van de beschermde Zwanenbloem

 

“In het voorjaar wordt het stroomprofiel van de watergang gemaaid, in het najaar de gehele watergang. De Zwanenbloem groeit met name aan de rand van de watergang, niet in het midden van de watergang (stroomprofiel). De bloeitijd van de Zwanenbloem is mei/juni, omdat op dit moment alleen het stroomprofiel gemaaid wordt, wordt de plant tijdens de bloei zoveel mogelijk gespaard. Indien de aannemer een Zwanenbloem ziet tijdens zijn werkzaamheden maait hij eromheen.

 

Wanneer in het najaar de gehele watergang gemaaid wordt, wordt de plant onder water mechanisch afgemaaid, de wortel blijft op deze manier in stand zodat de plant opnieuw uit kan lopen”, aldus het College in antwoord op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Nieuwe informatie – Praktijk anders dan Theorie

Nieuwe informatie over de praktijk van het maaien stelt vraagtekens bij de stelligheid van het College, dat we ons totaal geen zorgen hoeven te maken. Het venijn zit in deze zin: “Indien de aannemer een Zwanenbloem ziet tijdens zijn werkzaamheden maait hij eromheen. Wanneer in het najaar de gehele watergang gemaaid wordt, wordt de plant onder water mechanisch afgemaaid, de wortel blijft op deze manier in stand zodat de plant opnieuw uit kan lopen”.

 

De Zwanenbloem is in het najaar echter volledig uitgebloeid en is dan NIET MEER ZICHTBAAR, tenzij men tijdens de bloei geregistreerd heeft waar hij staat. Die registratie van waar de Zwanenbloemen precies staan vindt echter niet plaats.

Ergo: de aannemer ziet NOOIT een Zwanenbloem staan en maait er dus gewoon op los.

 

En mét het opruimen van het afgemaaide riet en andere planten neemt de aannemer een flinke hap van de bodem mee, dus ook de wortels. Vandaar ook dat de sloten er zo vreselijk vies en grauw uitzien na de werkzaamheden. Een flinke hap van de bodem bij het (mechanisch) afmaaien onder water betekent dus ook dat de wortels van de beschermde Zwanenbloem worden weggemaaid.

 

“In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de zijde van het bevoegd gezag wordt de beschermde Zwanenbloem dus wel degelijk bedreigd doordat hij bij het maaien van de watergang onder water wordt weggemaaid. Dit leidt de facto tot uitroeiing van de beschermde Zwanenbloem. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakt zich ernstige zorgen over de praktijk van het maaien en stelt voor van het mechanisch maaien af te stappen en over te gaan tot handmatig maaien, teneinde de beschermde Zwanenbloem in stand te houden", aldus Lammers.

Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016
Voorpagina AD Drechtsteden 04 maart 2016