· 

OP zwengelt discussie over stralingsrisico's in de gemeente aan

Voor u ligt een discussienota over de stralingsrisico’s in de publieke ruimte door middel van onder andere de plaatsing van 5G zendmasten binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Papendrecht. Er staan al enkele 5G zendmasten in de gemeente. Sommige inwoners hebben er in toenemende mate last van. Een beetje last van hoofdpijn, duizeligheid, je niet lekker voelen. Soms ervaren zij zelfs zoveel (over)last dat zij gedwongen zijn om hun huizen te gaan isoleren om zichzelf tegen de straling afkomstig van deze zendmasten te beschermen. Slapeloosheid, oorsuizen, een opgejaagd gevoel, allergieën, hoofdpijn, dodelijke vermoeidheid. Het is slechts een greep uit de klachten die duizenden Nederlanders toeschrijven aan de straling waaraan ze worden blootgesteld. Ze hebben EHS, wat staat voor elektrohypersensitiviteit, ofwel overgevoeligheid voor straling.

 

De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd. We gebruiken onze smartphone de hele dag voor uiteenlopende dingen, maar hoe zit het met de veiligheid van deze techniek? Kun je met een gerust hart mobiel bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Een internationale groep wetenschappers signaleert een mogelijk verband tussen zenderstraling en kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en schadelijke effecten op de zwangerschap. Op basis daarvan adviseert de Gezondheidsraad om ‘voorzorg toe te passen en blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden’. Toch schakelen we met 5G over op een netwerk waarbij nog meer data nog sneller wordt verstuurd.

 

5G: is het een zegen of een vloek? In deze discussienota worden de gevaren van zenderstraling belicht en analyseren we waarom de Nederlandse overheid, in tegenstelling tot veel andere landen, geen voorzorg toepast. In de regel geldt namelijk dat bij toepassing van nieuwe technologie eerst goed onderzoek wordt gedaan naar de effecten ervan op onder andere de volksgezondheid. Er is kortom veel te doen over de komst (in jargon heet het ook wel ‘de uitrol’) van 5G. In deze discussienota gaan wij er dieper op in met vragen over wat 5G nu eigenlijk is? Wat is het kernvraagstuk? Waarom is het belangrijk? Waarom moeten we het nu met elkaar bespreken? Welke politieke keuzes kunnen we of moeten we maken? Welke informatie is nodig om tot een goede beeldvorming en oordeelsvorming te komen?

 

Welke eisen willen wij als raadsleden stellen, en welke randvoorwaarden? Accepteren wij klakkeloos dat 5G zendmasten in onze gemeente zullen worden geplaatst of zijn wij kritischer? Als 3% van de bevolking er last van heeft, dan komt dat in de Papendrechtse verhoudingen al gauw neer op 3% van 33.000 = ongeveer 1.000 inwoners. Zijn wij eventueel bereid de kosten van isolatie van woningen te betalen als mensen last krijgen van de straling? En tot slot welke eisen stellen wij aan het proces en welke financiële aspecten spelen een rol? Dit zijn vragen die wij met elkaar zouden moeten beantwoorden. Daarnaast zouden we de bevolking bij deze discussie moeten betrekken, want iedereen krijgt ermee te maken.

 

Er is iets aan de hand: de Nederlandse Staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting ligt vast in de wet. De overheid slaat alle waarschuwingen in de wind. De afgelopen jaren is meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van Elektromagnetische Velden (EMV) ontstaan, die schade toebrengt aan mens, dier en leefmilieu.

 

Bestuurders en plaatselijke politici moet op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Zij hebben de wettelijke verplichting om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen. Sinds vorig jaar (2020) is de uitrol van 5G in Nederland ter hand genomen. Maar er is steeds meer bekend over de risico's van 5G voor mens en dier (denk aan insecten, vogels, bijen). Zakelijke belangen verhinderen dat er voldoende transparant gesproken wordt, ook in de media, over de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. Dit wordt door de Gezondheidsraad bevestigd.

 

Het is bijzonder urgent dat 5G kritisch besproken wordt, want het betekent namelijk een enorme toename van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaal karakteristieken.

Discussienota over stralingsrisico's
20210331 OP-Discussienota over stralings
Adobe Acrobat document 995.9 KB
Gezondheidsrisico's laten onderzoeken door onafhankelijke wetenschappers
ol-20-04-11876.pdf
Adobe Acrobat document 487.4 KB