· 

Stel een Corona Steunfonds voor Papendrecht in

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

 

Eén jaar na de komst van het coronavirus naar Nederland zien we dat ook in Papendrecht inwoners en het midden- en kleinbedrijf het in economische zin erg moeilijk hebben.

 

De gemeente heeft, gesteund door het Rijk, plaatselijk al enige ondersteuning geboden, zoals bij het kwijtschelden van huur. Het is volgens ons nodig toch nog eens te reflecteren op de instelling van een Corona Steunfonds voor Papendrecht, zodat ook alle inwoners en bedrijven die tussen wal en schip vallen adequaat financieel gesteund kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die commercieel huren en beperkte kwijtschelding van hun vaste lasten krijgen.

 

Beter laat dan nooit

In mei vorig jaar hebben wij de instelling van een Corona Steunfonds bepleit. Helaas kwam daar toen onvoldoende politieke steun voor. Gelet op de duur van de crisis en de alarmerende berichten in de media willen wij toch nog een keer onder uw aandacht brengen dat het wat ons betreft verstandig zou zijn om alsnog over te gaan tot het instellen van een Corona Steunfonds.

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Printbare versie brief
20210301-OP -brief over Corona.pdf
Adobe Acrobat document 258.1 KB
Motie Steunfonds Corona
Motie-OP naar een Papendrechts Noodfonds
Adobe Acrobat document 278.6 KB