· 

Gemeenteraad Papendrecht zet zichzelf buiten spel

De lege raadszaal
De lege raadszaal

Gemeenteraad Papendrecht zet zichzelf buiten spel

Op 21 januari nam de Gemeenteraad unaniem een motie van Onafhankelijk Papendrecht aan. De motie “geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden”. In die motie droeg de Gemeenteraad aan het College het volgende op:

  • acties in het werk te stellen teneinde het buitenbad eerder open te stellen, zodat inwoners in de buitenlucht kunnen zwemmen;
  • acties in het werk te stellen teneinde de speeltuinen eerder open te stellen, zodat kinderen er kunnen spelen;
  • acties in het werk te stellen teneinde buitensporten actief te promoten en waar mogelijk te faciliteren;

Het college antwoordde op deze motie bij brief van 11 februari als volgt.

Ondanks alle wil, inzet en inspanningen van zowel verenigingen, clubs, vrijwilligers als medewerkers van de gemeente zijn we in deze coronatijden gebonden aan landelijke en regionale richtlijnen en maatregelen. Ook al zijn fysieke evenementen vooralsnog zeer beperkt, we blijven zoeken naar mogelijkheden. Door online sportactiviteiten (mede) te organiseren of door bijvoorbeeld culturele activiteiten op te starten zoals online muzieklessen en (gezamenlijk met onderwijs en Stichting cultuureducatie) kunst- en cultuurprojecten voor de jeugd. En zodra fysieke activiteiten mogelijk zijn, staan we gereed om hiermee aan de slag te gaan en invulling te geven aan de motie. Indien dit consequenties heeft voor de ambtelijke inzet op andere projecten wordt u hier uiteraard over geïnformeerd.

Concreet houdt dit in dat het buitenbad niet eerder open gaat, met als argument de kosten, dat de speeltuinen niet eerder opengaan, vanwege het zogenaamde gevaar van aanzuigende werking in de regio en dat buitensporten organiseren of het openstellen van publiektoegankelijke locaties niet mogelijk is, eveneens vanwege de zogenaamde aanzuigende werking.

 

Omdat dit antwoord dus de facto neerkomt op het niet uitvoeren van de motie kwam Onafhankelijk Papendrecht op 18 februari met de motie “open het buitenbad van het Sportcentrum, open de speeltuinen en steun het buitensporten” met het doel om daadwerkelijk opvolging te geven aan de eerder unaniem aangenomen motie “geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden”. In die motie droeg de Gemeenteraad aan het College het volgende op:

  • acties in het werk te stellen teneinde het buitenbad eerder open te stellen, zodat inwoners in de buitenlucht kunnen zwemmen, de speeltuinen eerder open te stellen, zodat kinderen er kunnen spelen en de buitensporten actief te promoten, te faciliteren en al deze drie genoemde acties ook daadwerkelijk én adequaat financieel te ondersteunen;
  • deze acties op de kortst mogelijke termijn in werking te stellen en niet langer uit te stellen;
  • de financiële consequenties, waar in de reguliere begroting geen dekking voor kan worden gevonden, ten laste van de bestemmingsreserve coronacrisis te brengen;

Tot onze ontsteltenis werd onze motie (met 20 stemmen tegen en slechts 3 stemmen voor) niet eens in behandeling genomen! De Gemeenteraad accepteert derhalve dat het College de motie van 21 januari niet uitvoert. En dit terwijl de argumenten die het College aangedragen heeft niet valide zijn. Want de kosten vormen geen belemmering, aangezien de gemeente ook financiële steunpakketten corona heeft ontvangen, en voor de zogenaamde aanzuigende werking bestaat geen enkele aanwijzing.

De trieste conclusie is dan ook dat de Gemeenteraad van Papendrecht zichzelf buiten spel heeft gezet. Schokkender is evenwel dat de 20 tegenstemmers dit niet eens door hebben gehad!

Motie OP van 18 februari
2021-02-18 motie geef opvolging aan ruim
Adobe Acrobat document 457.1 KB
Motie OP van 21 januari
2021-01-21 motie OP geef ruimte aan de j
Adobe Acrobat document 286.4 KB
Brief College
D07. 20210211 RIB motie en vraag commiss
Adobe Acrobat document 510.0 KB