· 

Motie Corona-beleid in begrijpelijke financiële taal

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt het belangrijk dat de gemeentelijke financiën in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens de bespreking van de Tweede concernrapportage heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’ en deze wordt gevormd uit de extra financiële corona compensatiepakketten die vanuit de Rijksoverheid zijn ontvangen. De gemeente heeft een flink bedrag aan compensatiepakketten ontvangen en voor een gedetailleerd overzicht van deze ontvangsten en de beoogde bestedingen verwijzen wij u hieronder naar de printbare versie van de motie.

 

De bestemmingsreserve is bedoeld om de financiën van de gemeente te versterken, zodat de gemeente door beleid te maken kan bijdragen aan het verlichten van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor bijvoorbeeld ondernemers en (gesubsidieerde) instellingen. De coronacrisis raakt iedereen in de samenleving en vormt daarmee een belangrijk dossier. Wij vinden het van belang regelmatig - en in begrijpelijke taal - geïnformeerd te worden. Met deze motie vragen wij het college de gemeenteraad per kwartaal te informeren. Door inzicht te geven in de coronakosten die zijn gemaakt en in het bijzonder door inzicht te geven in de kosten die uit de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’ worden betaald.

Printbare versie motie corona-beleid in begrijpelijke taal
Motie VVD OP Corona-beleid in begrijpeli
Adobe Acrobat document 609.6 KB