· 

Aandacht voor de jeugd i.r.t. Motie voor meer jeugdactiviteiten

We lezen in een recente Raadsinformatiebrief onder het kopje jongeren, dat de jongerenorganisatie Suppord signaleert dat een aantal jongeren vereenzaamt en gedemotiveerd raakt om iets te ondernemen. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Toen wij dit lazen moesten wij denken aan de door de raad unaniem aangenomen motie, waarin we het college hebben opgeroepen om meer ruimte aan kinderen en jongeren te geven om buiten te spelen en te sporten. Vandaar onze vraag tijdens het Vragenkwartier, in relatie tot het signaal van Suppord, of het college de toezegging kan doen om bij de aankomende raadsvergadering de raad te informeren ten aanzien van de meest actuele stand van zaken. Wordt vervolgd.

Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 27 januari 2021
Artikel verschenen in de Klaroen op woensdag 27 januari 2021