· 

Instemming met principebesluit toekomst regionale samenwerking, mét motie

We stemmen in met het principebesluit. Van belang is dat de gemeente haar hervonden autonomie (haar onafhankelijkheid) dan ook effectief gebruikt en extra investeert in goede relaties en samenwerking met de omliggende gemeenten. Het gaat er telkens om het beste resultaat voor de inwoners te bereiken. Logge overlegstructuren behoren nu tot het verleden en dat is winst.

Principebesluit toekomst regionale samenwerking
Voorstel Principebesluit toekomst region
Adobe Acrobat document 192.4 KB
Motie transformatie regio
Motie Transformatie regio democratisch e
Adobe Acrobat document 245.1 KB

Nieuw regionaal bestuursmodel
OVERIG - Brief OP -nieuw regionaal bestu
Adobe Acrobat document 74.9 KB

Inspirerend bezoek Drechtraad aan Food Valley

20 september 2019

De Drechtraad heeft vandaag een inspirerend werkbezoek aan de regio FoodValley Ede-Wageningen gebracht. Bijzonder aan deze vorm van regionale samenwerking is de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Er is sprake van een goed werkende triple-helix, zoals een dergelijk samenwerkingsverband wordt genoemd.

 

Regio FoodValley is het bestuurlijke antwoord van acht samenwerkende gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) op de FoodValley Ambitie 2020. Deze ambitie is de Regio FoodValley te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Daarmee hebben drie partijen elkaar gevonden in een gouden driehoek: de overheid om een goed vestigingsklimaat en een hoogwaardige leefomgeving te creëren, kennis- en onderzoeksinstellingen om innovaties te ontwikkelen, het bedrijfsleven om deze te vermarkten.

 

Food Valley sluit aan op beleid van de rijksoverheid. Die heeft agrofood aangewezen als één van de topsectoren in Nederland. Niet voor niets is Food Valley opgenomen in het Regeerakkoord. En de motie Verburg (november 2010) vraagt het kabinet regio’s te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid. Ook staat Regio FoodValley in de bestuursakkoorden van de provincies Utrecht en Gelderland.

 

De twee samenwerkingsverbanden WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) en Regio De Vallei (Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk) zijn opgegaan in de nieuwe bestuurlijke regio. Renswoude is er ook bijgekomen. In de regio, globaal begrensd door Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Randmeer en Nederrijn, wonen circa 330.000 inwoners.

 

De rol van de nieuwe bestuurlijke regio is de economische ontwikkeling en innovatie in de foodsector te faciliteren en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Regio Food Valley is specialist in kennis van Food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. De Regio is ondernemend, innovatief en verbindend.

 

Om dit proces handen en voeten te geven wordt gewerkt aan een Strategische Agenda 2015-2019, met diverse beleidsvelden, zoals economie, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De Agenda is verder bedoeld om geld binnen te halen én richting te geven aan de lobby voor het rond krijgen van budgetten voor projecten uit de Strategische Agenda. Kijk ook op de nieuwe website van Regio FoodValley.