· 

Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS

Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.

 

Het besluit van het RIVM volgt op een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Volgens EFSA tonen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan dat 4 PFAS-stoffen mogelijk bij lagere hoeveelheden al negatieve gezondheidseffecten geven, bijvoorbeeld op het immuunsysteem van mensen. Daarom kwam EFSA tot een lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel. Het RIVM heeft deze waarde overgenomen en gebruikt deze vanaf nu bij hun berekeningen.

 

1. Wat betekent deze nieuwe grenswaarde voor onze regio?

Eén van de PFAS-stoffen uit de EFSA-studie is PFOA. DuPont in Dordrecht heeft deze stof tot 2012 gebruikt, uitgestoten en geloosd. Maar omdat de stof heel langzaam afbreekt, vinden we PFOA nog altijd terug in de omgeving. PFOA is met name terecht gekomen in bodem en water in de omgeving. En ook in het bloed bij omwonenden en bijvoorbeeld in moestuinen. Daar zijn de afgelopen jaren onderzoeken naar gedaan. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden geven, in overleg met het ministerie en de provincie, het RIVM opdracht deze onderzoeken opnieuw te beoordelen met de nieuwste inzichten. Wij willen dat voor onze inwoners zo snel mogelijk duidelijk is of het RIVM tot andere conclusies en adviezen komt.

 

2. Nog geen aanpassing adviezen

Het RIVM past haar adviezen nu nog niet aan. Het RIVM onderzoekt eerst wat de nieuwe grenswaarde betekent voor hun eerdere berekeningen. Op basis daarvan beoordeelt het RIVM of het nodig is om adviezen aan te passen, bijvoorbeeld voor het eten uit eigen tuin. Voor moestuinieren binnen een straal van 1 kilometer rond Chemours en DuPont blijft het advies nu nog onveranderd: eet met mate uit eigen tuin, niet te veel, niet te vaak. Het RIVM vindt het verantwoord om de tijd te nemen die nodig is om nieuwe adviezen op te stellen. De adviezen zijn namelijk gebaseerd op levenslange blootstelling. Wij vertrouwen op de expertise van de wetenschappers, maar we vinden ook dat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk moet duren.

 

3. Normen

Een lagere gezondheidskundige grenswaarde kan ook gevolgen hebben op regels (normen) voor PFAS in het milieu, zoals voor bodem, oppervlaktewater en drinkwater. Ook hiervoor gaat het RIVM nieuwe berekeningen doen. Daarna besluit het ministerie of het de normen aanpast. Het RIVM werkt ook aan een doorvertaling van de nieuwste inzichten naar andere PFAS, zoals GenX. GenX is ook een PFAS en wordt door Chemours (afsplitsing van DuPont) gebruikt als vervanger van PFOA.

 

4. Gezonde leefomgeving

Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden vinden dat stoffen als PFOA en GenX niet in het milieu thuishoren. De problemen door de vroegere uitstoot van PFOA laten zien hoe cruciaal het is om dit soort situaties te voorkomen. De landelijke overheid erkent deze zorgen en werkt samen met andere landen in Europa om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen.

Onze inzet als gemeenten is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We hebben er bij het ministerie daarom op aangedrongen dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de nieuwe inzichten betekenen voor onze inwoners.

Brief
D02. 20210118 RIB aanscherping EFSA norm
Adobe Acrobat document 436.9 KB