· 

De jaarlijkse uitstoot van CO2 door de gemeente beloopt 3000 ton

De gemeente Papendrecht produceerde in 2019 2.997 ton CO2. Dit komt overeen met de uitstoot van 330 rondjes om de evenaar met een auto. Om dit te compenseren zijn 4.900 draaiuren van een windmolen nodig of 27.500 m2 aan zonneparken. Veruit de meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik (72%). Aardgas heeft een relatief klein aandeel in het totaal. Het is niet mogelijk om de totale uitstoot te vergelijken met andere gemeenten, omdat iedere gemeente andere CO2-bronnen heeft. Dat is jammer.

 

Het grootste aandeel van de CO2-uitstoot, wordt veroorzaakt door het Sportcentrum, de openbare verlichting en de parkeergarages. Vervoer in de vorm van woon-werk verkeer, zakelijke kilometers en mobiele werktuigen heeft een minder groot aandeel binnen de CO2-footprint (11%). Wanneer we de milieubarometer bekijken zien we wel een wat groter effect, omdat andere milieu-effecten zoals fijnstof dan ook worden meegewogen.

 

Opvallend is dat het vastgoed dat in gebruik is door de gemeentelijke organisatie zelf relatief nieuw is (of recent gerenoveerd zoals het gemeentehuis) en/of goed scoort in vergelijkingen met landelijke gemiddelden. Een aantal grote daken (gemeentehuis, Sportcentrum) hebben ook al deels zonnepanelen. Dat betekent dat het behalen van reductie bij deze gebouwen een uitdaging is en dat goed onderzocht moet worden met welke oplossingen we de CO2-uitstoot nog verder kunnen reduceren.

 

Bij installaties zoals openbare verlichting en parkeergarages is vaak geen ruimte voor duurzame energieopwekking aanwezig. Dit betekent dat mogelijk elders compensatie nodig is om dat verbruik naar nul te krijgen. Deze lijn wordt al deels ingezet door het plaatsen van gemeentelijke zonnepanelen op het dak van het Sportcentrum. Met deze opwek van eigen groene stroom compenseren we een deel van ons verbruik.

 

Vervoer (inclusief mobiele werktuigen) heeft weliswaar niet een groot aandeel in de CO2-uitstoot, maar op dat thema is nog weinig actie ondernomen voor de verduurzaming. Dit biedt kansen voor verduurzaming. De ambitie om als gemeentelijke organisatie al in 2030 al volledig CO2-neutraal te zijn is alleen haalbaar via groene inkoop (elektriciteit en gas) en compensatie van uitstoot.

Brief CO2 footprint gemeente
D03. 20210105 RIB CO2-footprint Papendre
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Bron: Waarstaatjegemeente (klik op de afbeelding)
Bron: Waarstaatjegemeente (klik op de afbeelding)

 

Energietransitie          
           
Indicator eenheid periode regio / dimensie waarde bron
CO2-uitstoot naar sector - Ambtelijke huisvesting miljoen kg 2019 Papendrecht 0,4 Republiq
CO2-uitstoot naar sector - Onderwijs miljoen kg 2019 Papendrecht 1,8 Republiq
CO2-uitstoot naar sector - Sport miljoen kg 2019 Papendrecht 1,8 Republiq
CO2-uitstoot naar sector - Cultuur miljoen kg 2019 Papendrecht 0,2 Republiq
CO2-uitstoot naar sector - Welzijn miljoen kg 2019 Papendrecht 0,2 Republiq
CO2-uitstoot naar sector - Overig gemeentelijk bezit miljoen kg 2019 Papendrecht 0,6 Republiq