· 

De stand van zaken in de regio Zuid Holland Zuid wat betreft het coronavirus

In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ook in Nederland. De hele wereld is in de ban van de uitbraak van het nieuwe coronavirus COVID-19. Het virus verspreidde zich in China en daarna over de rest van de wereld. Op 27 februari werd de eerste besmetting in Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het hele openbare leven overgenomen. Met deze tijdlijn geven wij u een beeld van de ontwikkelingen van COVID-19 in Nederland en specifiek voor onze regio. U leest onder andere welke besluiten zijn genomen, wat de maatregelen zijn en wat de belangrijke gebeurtenissen zijn geweest.

In maart 2020 werd ook Nederland getroffen door het coronavirus. Ondanks het feit dat het RIVM meende dat de kans dat COVID-19 ons land zou bereiken bijna nul was, liepen bij ons ook plotseling de besmettingen op en de ziekenhuizen vol.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie plaatste COVID-19 op de A-lijst, gebroederlijk samen met zeer besmettelijke en extreem dodelijke ziektes als Ebola. Nederland ging in lockdown en er werden allerlei regels ingevoerd in de hoop de verspreiding van het virus in te dammen.

 

Al snel werd duidelijk dat het virus vele malen minder gevaarlijk was dan eerst gedacht. De beelden uit China en Italië hadden ons compleet op het verkeerde been gezet. Het mortaliteitscijfer bleek wereldwijd te schommelen rond de 0,23%. Voor gezonde mensen bleek het virus nauwelijks tot ziekteverschijnselen te leiden en de meeste jongeren merkten er überhaupt niets van. In 2020 overleden slechts iets meer dan vijfhonderd mensen onder de 65 jaar aan of met corona.

 

Artsen en wetenschappers spreken zich steeds duidelijker uit tegen het kabinet dat maar één doel leek te hebben: het naar nul brengen van het aantal besmettingen omdat het aantal mensen op de intensive care als groot gevaar werd gezien. In plaats van het aantal IC-bedden uit te breiden, werd voor het gemak vergeten dat in de afgelopen jaren de IC-capaciteit was verlaagd van 2200 IC-bedden naar 1100 IC-bedden.

 

Liever dan hun eigen jarenlange falen onder ogen te zien, moest de hele samenleving van Rutte en De Jonge op slot. Zo ook de rest van de zorg: kankerpatiënten en hartpatiënten werden niet meer gediagnosticeerd en behandelingen werden uitgesteld. Ondertussen kwamen de maatregelen die werden genomen ook steeds meer onder vuur te liggen. Mondkapjes werden verplicht, terwijl uit onderzoek bleek dat ze niet werkten (en bij langdurig gebruik zelfs slecht zijn voor de gezondheid).

 

De overheid greep ongekende macht naar zich toe en zette via een spoedwet de democratie grotendeels buiten spel. En nu zijn we terechtgekomen in een dystopische werkelijkheid waarin we anderhalve meter afstand moeten houden, de horeca en de winkels gesloten zijn en we geen kerst met al onze dierbaren mochten vieren omdat de overheid ons dit verbiedt. We mogen geen vuurpijl afschieten om het nieuwe jaar in te luiden en we mogen elkaar geen hand, geen knuffel, geen zoen meer geven.

 

Feiten, cijfers en statistieken doen er blijkbaar niet toe voor de partijen die in 2017 een coalitie vormden. Met corona als excuus permitteert een meerderheid in de Tweede Kamer zich een verregaande inbreuk op onze grondrechten.