· 

Gemeente moet in gesprek met inwoners over plaatsing small cells (5G)

Vanuit de Europese Unie zijn alle lidstaten verplicht om in de nabije toekomst nationale wetgeving op te stellen die het uitrollen van het 5G netwerk mogelijk maakt. Een van de belangrijke overwegingen hierbij is dat de EU technologisch geen achterstand oploopt ten aanzien van grootmachten die het 5G netwerk al operationeel hebben.

 

Deze argumentatie lijkt geheel voorbij te gaan aan de zorg van burgers over de haast en daarmee het gebrek aan zorgvuldigheid over de uitrol van het 5G netwerk. De belangen voor de uitrol van het 5G netwerk zijn eenvoudig te groot. Momenteel zien we in ons land een groeiende zorg (bijvoorbeeld, onder medici, overheidsbestuurders en privacy waakhonden) ten aanzien van de gevolgen van de uitrol van het 5G netwerk.

 

In de zomer van 2020 bracht de Gezondheidsraad zijn bevindingen ten aanzien van de mogelijke gezondheidsrisico's van 5G in het rapport 5G en Gezondheid uit. Op grond van de bestudering van wetenschappelijke artikelen concluderen de opstellers dat zij “nog geen antwoord [kunnen] geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijke gezondheidsrisico’s oplevert". Zij geven aan dat een onderzoek van de WHO – naar verwachting in 2022 afgerond – nadere inzichten kan verstrekken op onder andere de vraag bij welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade op kan treden bij mensen. De opstellers adviseren om uit voorzorg de 26 GHz voor 5G niet in gebruik te nemen zolang mogelijke gezondheidsrisico’s niet zijn onderzocht.

 

Tegelijkertijd is er vanuit veel gemeenten in Nederland kritiek geuit op de vrije hand die Telecom providers krijgen bij het installeren van zogenaamde small cells, die om de 100-150 meter geplaatst dienen te worden om de hoge 5G frequentie operationeel te maken. De autonomie van de gemeenten in de publieke ruimte is hiermee ernstig in het geding. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de door Telecom providers geplande verspreiding van small cells en de impact daarvan op gemeentelijk handelen (onderzoek door Dialogic in opdracht van het Agentschap Telecom).

 

De uitrol van het 5G netwerk is een nationale kwestie. Het rapport van de Gezondheidsraad in relatie tot het wetsvoorstel Telecom behoort volgens ons in de openbaarheid van de Tweede Kamer besproken te worden. Het debat rondom de uitrol van 5G kan in de Tweede Kamer gevoerd worden nadat uit bovengenoemde lopende onderzoeken sluitend bewijs is gekomen.

 

De autonomie van gemeenten ten aanzien van het plaatsen van de small cells behoort niet in het geding te zijn. De gezondheid van burgers dient geen schade bij de uitrol van het 5G netwerk te ondervinden. De gemeente Papendrecht heeft volgens ons de morele plicht om met de inwoners in overleg te gaan over de plekken waar small cells kunnen worden geplaatst, omdat zij in de persoonlijke levenssfeer van mensen kunnen ingrijpen.

Printbare versie brief met nieuwe vragen
OP- nieuwe vragen over 5G.pdf
Adobe Acrobat document 157.4 KB

De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden met 5G-frequenties. De conclusie luidt dat er geen bewijs is dat blootstelling aan 5G onder de blootstellingslimieten de gezondheid kan schaden. Wel adviseert de raad meer onderzoek te doen.

 

Het Kennisplatform EMV heeft een duiding gepubliceerd bij het advies. Het Kennisplatform geeft aan dat de Gezondheidsraad maar een beperkte analyse heeft kunnen doen van de wetenschappelijke gegevens en daardoor niet heeft kunnen onderzoeken bij welke blootstellingsniveaus er gezondheidsschade kan optreden. In de komende weken komt het Kennisplatform EMV met een uitgebreidere duiding en een overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van het advies.

Samenvatting-5G-en-gezondheid.pdf
Adobe Acrobat document 249.9 KB
Advies-5G-en-gezondheid.pdf
Adobe Acrobat document 704.5 KB

Achtergronddocument-advies-5G-en-gezondh
Adobe Acrobat document 1.6 MB
20200902-eerste_indruk_GR-advies-5G.pdf
Adobe Acrobat document 163.8 KB

Achtergrondinformatie en onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht leest u hier.