· 

Gemeente gaat gevaarlijke rotonde onder de loep nemen

De Klaroen
De Klaroen

Op vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft het College van B&W per brief toegezegd om komend jaar met een verkeersveiligheidsaudit naar de gemeenteraad te komen.

Maak rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg nu veiliger