· 

Succes OP: Doorbraak, gemeenteraad dringt aan op algeheel verbod van PFAS emissies

Het kon niet uitblijven: de doorbraak in het dossier PFAS de wereld uit om te beginnen in Papendrecht.

Onafhankelijk Papendrecht voerde jarenlang een eenzame strijd voor schoner en zachter kraanwater. Maar nu is er een meerderheid in de gemeenteraad die dat ook vindt. Onze fractie blijft waakzaam.

De Klaroen, 25 november 2020
De Klaroen, 25 november 2020

Zowel de wethouder als het College en de partijen die nu 'om' zijn hebben jarenlang de moties van Onafhankelijk Papendrecht ontraden, dan wel tegen gestemd. Nu zijn zij in meerderheid van mening dat PFAS aangepakt moeten worden, en dat verheugt ons!