· 

Sociaal beleid: 'Sterk Papendrecht' vervult verbindende rol

Sterk Papendrecht is het centrale punt voor alle inwoners van 0-100+ met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Ondersteuning organiseren ze samen met en naar aanleiding van de vraag van de inwoners met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig. Sterk Papendrecht speelt een belangrijke rol in het versterken van een toekomstbestendige, lokale basisinfrastructuur binnen het Papendrechts sociale domein.

 

Op deze manier willen ze een extra stimulans geven aan lokale innovatie en transformatie. Bij deze ambitie passen een duurzame structuur en een organisatiemodel, waarmee de gemeente een strategische en meerjarige verbintenis aangaat. Een voorwaarde om een laagdrempelige ingang voor inwoners met vragen te zijn, is bekendheid onder de inwoners en belangrijke stakeholders van Papendrecht, zoals scholen, huisartsen, politie, woningcorporaties etc.

 

Het ‘merk’ Sterk Papendrecht is in 2018 gelanceerd en heeft door de huisvesting aan de Veerweg een duidelijker gezicht en meer bekendheid gekregen. Steeds meer inwoners weten het loket voor plaatselijk sociaal beleid te vinden, zo blijkt ook uit de cijfers. Hieronder leest u het inhoudelijke jaarverslag van Sterk Papendrecht.

Jaarverslag 2019 Sterk Papendrecht
D03. 20200716 RIB Jaarverslag Sterk Pape
Adobe Acrobat document 1.4 MB