· 

Maak rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg nu veiliger

"Een fietsster uit Papendrecht is vrijdagavond 9 oktober 2020 gewond geraakt bij een ongeval op de rotonde van de Burgemeester Keijzerweg met de Veerweg in Papendrecht. De vrouw van middelbare leeftijd werd iets voor 19.00 uur aangereden door een automobilist, toen ze op de rotonde reed. De politie was snel ter plaatse en verleende eerste hulp. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben de fiets van de vrouw thuisgebracht." Aldus een bericht dat in de regionale media verschenen is.

 

Verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg

De commissie Ruimte heeft eerder al eens expliciet gesproken over de verkeersveiligheid rondom de rotonde BK-weg en Veerweg. Een verslag daarvan is terug te vinden in de Besluitenlijst Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Papendrecht van 26 juni 2019.

 

‘Er is niets aan te doen, het is nou eenmaal zo’

Ten aanzien van de verkeersveiligheid op de rotonde BK-weg en Veerweg gaf de CDA-fractie destijds een korte toelichting op dit onderwerp. Zij was namelijk niet tevreden met de antwoorden van het College, die erop neerkwamen dat het College stelde: ‘er is niets aan te doen, het is nou eenmaal zo’.

 

Wethouder De Ruijter (CU) merkte destijds tijdens de commissievergadering op dat de veiligheid (op rotondes) zeer zeker een punt van aandacht is. Met betrekking tot vergelijkend onderzoek hadden verkeerskundigen aangegeven dat dit ‘lastig’ was omdat elke rotonde anders is.

Rotondes met dubbelzijdige fietspaden konden wel vergeleken worden. Hij stelde verder dat het nadeel van eenrichting fietspaden was dat een grote groep gebruikers niet op de juiste manier gebruik maakte van deze rotonde. Met betrekking tot het ‘ruimer maken van de fietspaden’ op rotondes merkte de wethouder op dat “dit een iets veiliger gevoel geeft”. Men ging kijken of dit technisch mogelijk was en wat het kostte. Een andere optie was het installeren van een verkeerslichtinstallatie.

 

Het nadeel hiervan was dan weer meer vertraging op de Veerweg of Burgemeester Keijzerweg. Het was de wethouder in elk geval heel duidelijk dat dit een zeer gevaarlijke kruising was/is, maar dat dit ook heel veel te maken had met gedrag (appen), waarover op de vo-scholen gesproken werd. De wethouder zou er nogmaals naar kijken en hij zou er na de rapportage van Movares op terug komen.

 

In de tweede termijn werd door enkele commissieleden nog ingebracht dat het rapport van Movares spreekt over de fietsstructuur, terwijl de problematiek bij de onveilige rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg gaat over auto’s en vrachtwagencombinaties.

 

In de tweede termijn bevestigde wethouder De Ruijter dat het bij Movares met name om de fietsstructuur gaat, maar dat het beeld bij het College helder was dat er qua veiligheid iets gedaan moest worden aan de rotonde. De wethouder zegde toe erop terug te komen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende (politieke) vragen:

 

  1. Is het College nog steeds van mening dat de situatie nu eenmaal is zoals deze is en er niets aan veranderd hoeft te worden (‘er is niets aan te doen, het is nou eenmaal zo’)? Of:
  2. Is het College van mening dat het recente ongeluk met de fietsster een signaal is dat er nu echt snel gekeken zou moeten worden naar het (fiets-) veiliger maken van de rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg?
  3. Wat zijn hieromtrent de concrete plannen van het College?
  4. Is het College bereid om ervoor te zorgen dat fiets(st)ers op deze rotonde alleen nog maar ‘tegen de klok in’ kunnen rijden? Zulks werd overigens al door onze fractie bepleit tijdens voornoemde Commissie Ruimte van 26 juni 2019.
  5. Kijkend naar de planning van het verdergaande onderzoek naar de fietsstructuur, het uitwerken van de netwerken, het opstellen van maatregelen, de rapportage, alsmede de verwachte terugkoppeling van de resultaten aan de klankbordgroep: wanneer komt de nota voor besluitvorming naar de gemeenteraad?
Printbare versie brief
OP -brief inzake rotonde BK weg-Veerweg.
Adobe Acrobat document 282.9 KB
ZHZActueel - fietsster gewond geraakt
ZHZActueel - fietsster gewond geraakt
ZHZActueel - fietsster gewond geraakt
ZHZActueel - fietsster gewond geraakt

Tweerichtingfietspad bij de rotonde
Tweerichtingfietspad bij de rotonde
Fietsstructuur 2030
Presentatie Fietsstructuur 2030.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB