· 

Gemeente ontvangt € 901.000,00 aan Corona noodsteun

Het kabinet maakte in de eerste tranche corona noodsteun 777 miljoen euro extra vrij voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het geld dient als compensatie voor inkomsten die gemeenten mislopen door de coronacrisis – zoals toeristenbelasting, parkeergeld en inkomsten uit markten en evenementen – en voor hogere kosten die ze maken.

 

Gemeenten vroegen al langere tijd om meer geld vanwege hun ook zonder corona veelal slechte financiële situatie. De extra miljoenen worden gebruikt om de voorzieningen op peil te houden, maar ook om het houden van de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar ‘coronaproof’ te maken. In mei van dit jaar zegde het kabinet een tweede tranche corona noodsteun van 566 miljoen euro toe aan de lagere overheden. Reden voor de fractie van Onafhankelijk Papendrecht na te vragen om hoeveel euro's het precies gaat.

  1. Hoeveel euro heeft de gemeente ontvangen uit de eerste tranche van 566 miljoen? Antwoord: € 351.000,00.
  2. Hoeveel euro heeft de gemeente ontvangen uit de tweede tranche van 777 miljoen? Antwoord: € 550.000,00.

 

In totaal heeft de gemeente Papendrecht tot nu toe een bedrag van € 901.000,00 aan Corona noodsteun ontvangen. Deze inkomsten worden niet apart gezet in een Papendrechts Noodfonds Corona, zoals door onze fractie bepleit, maar lopen mee in de algemene dekkingsmiddelen. Het geld is wel beschikbaar voor het opvangen van tegenvallers. Hieronder kunt u kennisnemen van de vragen en de beantwoording van onze vragen.

Beantwoording vragen Onafhankelijk Papendrecht
E02. 20201008 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 200.4 KB
Vragen van Onafhankeiljk Papendrecht
OP -Artikel 40 RvO-Vraag inzake Coronast
Adobe Acrobat document 262.5 KB