· 

OP pleit voor steun aan kermisfamilie

Vragenkwartier Gemeenteraad 01 oktober 2020

Onderwerp: Kermisfamilie helpen

 

Toelichting en vraagstelling:

Op 26 juli jl. vroeg onze fractie of het mogelijk was de Papendrechtse kermisfamilie financieel te helpen in deze moeilijke corona tijden. Op 1 september jl. liet het College weten dat dit niet mogelijk was en dat de gemeente financiële garantstellingen niet kon waarmaken. Het probleem dat de kermisfamilie aankaartte bleef dus bestaan.

 

In de Klaroen van 16 september jl. stond een uitgebreid artikel te lezen over de afwijzing van de steun aan de familie door de gemeente. Lees het artikel op de volgende pagina.

 

Op de social media werden verschillende suggesties gedaan. Een van die suggesties was: laat de familie een kleine kermis organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar, zodat er voor de jeugd iets te doen is, bijvoorbeeld in de (herfst-)vakantie, en zodat de kermisfamilie wat omzet kan genereren. Misschien zou dit goed mogelijk zijn in de herfstvakantie? Dat is onze gedachtegang. De locatie zou wellicht de Markt kunnen zijn?

 

Op de website van het Sportcentrum werd recent aangekondigd: de Stuif komt er weer aan! Sportcentrum Papendrecht, Wasko en Suppord (Jeugd & Jongerenwerk) organiseren voor de 5de keer in de herfstvakantie weer een Stuif voor alle kids (6-12 jaar) in Papendrecht.

 

Hieruit leiden wij af dat de beperkingen als gevolg van de (aangescherpte) corona maatregelen kennelijk geen onoverkomelijk bezwaar vormen om iets voor de jeugd te organiseren?

 

Onze vragen

1. Wat vindt het College ervan om voor de gedupeerde kermisfamilie iets te regelen, zoals toestemming om in de herfstvakantie op de Markt een kleine kermis te organiseren?

2. Is het College bereid hieraan zijn medewerking te verlenen?