· 

Gevolgen arrest Europees Hof voor Regionale Energie Strategie

Uit een recent arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 blijkt dat zon- en windparken onder de Europese richtlijnen vallen. Het betreft het arrest van het Hof van Justitie van de EU, het hoogste rechtscollege van de Europese Unie. De gemeente dient dit uit te voeren, ook indien het Rijk of provincie dit verwaarlozen. Door dit recente arrest van het Europese Hof komt de jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. Ook binnen onze gemeente en in de regio Drechtsteden zijn verschillende projecten in werking met betrekking tot zon- of windenergie opwekking, waarbij inwoners mogelijk bloot worden gesteld aan gezondheidsschade welke deze vormen van energieopwekking met zich mee brengen. In de Europese Unie geldt het beginsel van Unietrouw ook voor gemeenten, net als bij het Rijk en de provincie. Wij hebben als gemeente Papendrecht hierin onze eigenstandige verantwoordelijkheid.

Brief printbare versie
OP -Vragen naar aanleiding van recent ar
Adobe Acrobat document 161.3 KB
Bijlage: Arrest Europees Hof
arrest 25 juni 2020 MER.pdf
Adobe Acrobat document 228.8 KB