· 

'Teveel zorgwekkende stoffen in water'

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft op 4 september 2020 bij brief laten weten dat het drinkwater zachter wordt. Betekent dit dat de PFAS-waarden in het drinkwater hierdoor worden beïnvloed? Bij deze leggen wij een verzoek bij het College neer om te onderzoeken wat de nieuwe PFAS-waarden zijn. Het gaat concreet om het meten van Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het kraanwater van Papendrecht. Het laatste rapport van het Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam voegen wij voor u bij als bijlage bij deze brief. Is het College 1) bereid uit te zoeken hoe het na het zachter worden van het water met de PFAS-waarden in het drinkwater zit en 2) de kosten van een meting te dragen?


Artikel gepubliceerd in de Klaroen op woensdag 1 juli 2020
Artikel gepubliceerd in de Klaroen op woensdag 1 juli 2020