· 

Motie ‘viruswaanzin nee!’

In het jaar dat we 75 jaar na WOII onze vrijheid vieren en herdenken hadden we nooit kunnen denken door de Coronavirus crisis getroffen te worden in een mate die niemand heeft kunnen voorzien. Het is een wel zeer wrange constatering dat we uitgerekend in dit bijzondere jaar worden geconfronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen die ongekend zijn in het naoorlogse Nederland. De maatregelen die vanwege de regering werden afgekondigd, waarbij de ‘anderhalvemeterafstandsregel’ wel de bekendste en tegelijkertijd de aanstootgevendste lijkt te zijn, waren pakweg een half jaar geleden door niemand voor te stellen. In die zin heeft de Corona crisis ons allemaal overdonderd.

 

Wij stelden direct de instelling van een Corona noodfonds voor, om Papendrechters die in de financiële problemen zouden komen te helpen. De redenering bij ons was dat als de overheid ingrijpt dit geen regulier ondernemersrisico is en dat compensatie daarom geboden is. Maar ook als er geen ondernemersrisico aan de orde is, lijkt het vanzelfsprekend dat de gemeenschap bijspringt om te helpen en te ondersteunen, ook in financiële zin. Want nood breekt wet.

 

We zagen plaatselijk de uitvoering van noodverordeningen. Door de Veiligheidsregio. Deze waren nodig om duidelijkheid te scheppen, maar vanwege het onvoorzienbare karakter van de crisis leken ze zichzelf soms ook tegen te spreken. Doordat de regering zich op de adviezen van het RIVM baseerde is lange tijd het verkeerde beleid gevoerd; het RIVM is geen onafhankelijke instelling én monopolist bovendien. Dit instituut heeft volgens ons een veel te grote ééndimensionale impact op de samenleving gekregen. Kritiek op het beleid stond welhaast gelijk aan staatsondermijnend gedrag. De gevolgen van het regeringsbeleid zien we om ons heen; de economie is zwaar beschadigd. Sommigen zeggen dat je een goede crisis niet moet verspillen, maar als dit inhoudt dat de regering de inwoners van Papendrecht nog meer vrijheid gaat afpakken, dan zijn wij daar op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over. Wij dienen een motie in ‘nee tegen de viruswaanzin’. Het dictum van de motie luidt als volgt:

 

En verzoekt het College:

  1. om binnen de bandbreedte die door de nationale wetgeving wordt opgelegd aan een zelfbewust, vastberaden, heldhaftig en barmhartig beleid vorm te geven, waarbij het streven erop is gericht binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht de 1,5 meter als richtlijn voor ‘social distancing’ zoveel als mogelijk los te gaan laten en hierover in de Veiligheidsregio en in de regio Drechtsteden te communiceren; alsmede,
  2. de regering in Den Haag te laten weten dat de gemeente Papendrecht moeite heeft met eenzijdig en ondoordacht top-down beleid dat indruist tegen gefundeerde en gevalideerde alternatieve wetenschappelijke inzichten, dat indruist tegen de democratische legitimatie op het niveau van de gemeente als eerste overheid en dat indruist tegen de grondrechten en de privacy van de inwoners van de gemeente;
  3. deze motie te delen met alle gemeenteraden van Nederland en kenbaar te maken aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
printbare versie
2- OP- Motie nee tegen viruswaanzin.pdf
Adobe Acrobat document 291.6 KB