· 

Motie “Versterk onze spaarpot”

Onafhankelijk Papendrecht heeft na bestudering en narekening van de Kadernota vastgesteld dat er op verantwoorde wijze best nog wat meer bezuinigd zou kunnen worden. Doordat de raad vanuit de algemene reserve € 7 miljoen beschikbaar stelde, kon er een besparing op de begroting van de jaarlijkse rentelast ontstaan van € 700.000.

 

Wij tekenen daarbij wel aan dat de herfinanciering niet mogelijk zou zijn geweest zonder de in maart van dit jaar ontvangen Eneco gelden van ruim € 27 miljoen euro. Deze Eneco gelden zijn op indirecte wijze ingezet, wat een besparing op de jaarlijkse rentelast opleverde. Dit is onzuivere koffie. Daarom dragen wij het College op om de jaarlijkse besparing op de rentelast niet op de begroting te laten staan, maar deze toe te voegen aan de Algemene reserve en te verwerken in de begroting van 2021 en de opvolgende jaren. Dit onder het motto: laten we de gemeentelijke spaarpot hiermee versterken! Het dictum van de motie luidt als volgt:

 

Draagt het college op:

  • De jaarlijkse besparing op de rentelast van € 700.000,- niet op de begroting te laten staan, maar deze toe te voegen aan de Algemene reserve en deze te verwerken in de begroting van 2021 en volgende jaren.
printbare versie
1- OP- Motie Versterk onze spaarpot.pdf
Adobe Acrobat document 307.6 KB