· 

Vragen over rattenoverlast: is er sprake van een rattenplaag of niet?

Artikel de Klaroen 17 juni 2020
Artikel de Klaroen 17 juni 2020

 

Enkele reacties uit de bevolking van Papendrecht

 

­   "Ikzelf woon in de Stellingmolen en ik heb ze niet in m’n huis maar wel al regelmatig rond om m’n huis gezien. Maar ik weet dat heel veel buren hier ze wel in en om/op/onder hun huis hebben."

­   Rembrandtlaan en Govert Flinckstraat zijn vorig jaar 4 ratten holen geweest. Melding van gemaakt en HVC is langs geweest. Een rattenhol is in januari weer opnieuw open gegraven. Of ze nu echt weg zijn, laten we het hopen."

­   "Ratten op het Merwehoofd en Slobbengors, inmiddels liggen de vieze plastic zakken lekker een paar dagen op straat nadat ze wederom niet opgehaald zijn door HVC. Erg bevorderlijk!"

­   "Nu al een jaar niks meer gevangen maar daarvoor een stuk of 20 in een jaar tijd tussen mijn plafond van de slaapkamer naar de zolder. In de Pootstraat."

­   “Bij mij in de straat is een dode rat in een schuur gevonden en lopen ze door de tuinen die aan de dijk grenzen; daar is de HVC mee bezig.”

­   “Aan de rand van de Randwijk daar lopen ze door de tuin, en er is een gat/ tunnel van ± 8 cm. doorsnee in een tuin waargenomen aan de overkant van voorgenoemde.”

­   “En nog niet zo lang geleden zijn ze weer lopend over de Markt ‘De Huiskamer‘ gezien”.

 

 

 


Vragen over Rattenoverlast in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht heeft signalen ontvangen dat er op diverse plekken in Papendrecht (wederom) overlast van ratten wordt ervaren. De website Papendrecht.net deed een oproep op Facebook om overlast te melden en enkele tientallen inwoners reageerden op deze oproep. Wat bleek was dat de overlast in vrijwel geheel Papendrecht voorkomt. Enkele reacties leest u hierboven in het gele kader.

 

Belangrijk is ook HVC, die het afval op tijd moet ophalen. Wanneer dit niet het geval is, moet men direct HVC bellen. Verder is er ook nog het meldpunt van de gemeente Papendrecht waar men terecht kan. Wethouder De Ruijter zou nog navragen hoeveel klachten er zijn ingediend bij het meldpunt over rattenoverlast.

 

Rattenplaag?

Naar aanleiding van vragen van bezorgde inwoners vroeg de heer Lammers tijdens de commissie Ruimte van 11 september 2019 of er sprake is van een rattenplaag in Papendrecht en zo ja of er iets aan werd gedaan. Wethouder De Ruijter zei toen dat er geen rattenplaag in Papendrecht is, “omdat 1 rat nog geen rattenplaag maakt”. Aan de hand van meldingen werd geconstateerd dat er geen overlast van ratten was, volgens de Ruijter. Mocht dit wel het geval zijn dan zou de gemeentelijke overheid daar direct op handelen. Namens de fractie van OP heeft Hendrika Hoekstra daarna nog een keer een uitvraag naar de stand van zaken gedaan, omdat meerdere mensen ons wederom hadden benaderd met de vraag of de gemeente hier nog wat aan zou gaan doen. Het antwoord van wethouder de Ruijter was toen weer dat er niets bekend was van een rattenplaag en dat deze ook niet op komst was.

 

Rattenbestrijding bij bewoners

Als bewoners geholpen willen worden door een bestrijdingsdeskundige bij de bestrijding van ratten in huis of in de tuin, dan kunnen zij in contact treden met de expert. Wanneer de expert bij hen langskomt voert hij eerst een inspectie uit en bespreekt hij met de bewoners de materialen die ingezet kunnen worden om de ratten te bestrijden. De kosten hiervoor bedragen een starttarief van € 55,-. Meestal worden direct materialen ingezet. Het betreft een standaard bestrijdingspakket ter waarde van € 40,-. Een expert laten komen om ratten te bestrijden komt al gauw neer op een starttarief inclusief een bestrijdingspakket is samen een totaalbedrag van € 95,-. Dit geldt slechts één bezoek door de expert. De bewoners die last van ratten hebben blijven zelf verantwoordelijk voor de voortgang.

 

Probleem

  • Hoeveel klachten werden er vanaf september 2019 ingediend bij het meldpunt over rattenoverlast? En wat is de stand van zaken m.b.t. het aantal meldingen op dit moment?
  • Zijn er specifieke gebieden in Papendrecht die extra aandacht nodig hebben? Zijn de dijken op dit moment bijvoorbeeld nog veilig? Bij de Randwijk, het Merwehoofd en het Slobbengors?
  • Is er volgens het College sprake van Rattenoverlast in Papendrecht of (nog) niet?
  • Is er buiten overlast door de huisrat ook nog sprake van overlast c.q. schade door de muskusrat?

Kosten

  • De kosten om een expert langs te laten komen lopen al gauw op tot een bedrag van € 95,-.
  • Is het College bereid inwoners die ratten laten bestrijden financieel te compenseren?

Oplossing

  • Kunt u ons de lijst van ingediende klachten met de probleemoplossing erbij doen toekomen en informatie geven over het Plan van Aanpak van HVC?
  • Worden er eventueel extra mensen ingehuurd om de ratten te bestrijden?
  • Is naar het oordeel van het College publieksvoorlichting wenselijk en zo ja, wanneer valt er meer voorlichting over de rattenoverlast te verwachten?
  • Kunt u ons periodiek op de hoogte houden van de stand van zaken?