· 

Column: 'Nee tegen de anderhalvemetersamenleving'

Door Ruud Lammers

 

De afgelopen dagen heb ik met stijgende verbazing, of zeg maar rustig wanhoop, gevolgd wat de plannen van de regering zijn. En die zijn niet mals: men wil de 1,5 m samenleving in de wet gaan vastleggen. Een groeiende groep wetenschappers, naast kritische epidemiologen en virologen, maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop dit gaat én waar dit heen gaat. Ook de VNG en het Genootschap van Burgemeesters maken zich zorgen, alsmede staatsrechtgeleerden, waaronder Prof. Wim Voermans, die waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen.

 

De ‘theorie’ waarop de 1,5 m social distancing is gebaseerd ligt steeds meer onder vuur. Het is (voor mij na hier research naar gedaan te hebben) duidelijk dat niet de onderlinge afstand tot elkaar maar veel meer de besmetting via de lucht een rol speelt bij de verspreiding van het virus. De luchtvochtigheid speelt een rol, of er sprake is van voldoende ventilatie in ruimten of niet, luchtverversingssystemen die wel of niet operationeel zijn. In die hoek moet je de verspreiding van het virus veel meer zoeken dan in het krampachtig onderling afstand tot elkaar houden.

 

Daar komt steeds meer literatuur over beschikbaar. Overheidsmaatregelen spreken zichzelf tegen: waarom wel vliegen (juist vanwege de luchtcirculatie gevaarlijk om een virusbesmetting op te lopen) en krampachtig afstand tot elkaar houden in bus en trein? En kijken we naar het aantal doden dat aan Covid-19 is bezweken dan is dat veel lager dan (om wat te noemen) de aantallen bij een reguliere griepepidemie, kankerpatiënten of verkeersslachtoffers dat jaarlijks valt.

 

Gisteren heb ik een podcast met een interview met Prof. Karel van Wolferen beluisterd. De VS wisten al in september vorig jaar, via hun veiligheidsdiensten, dat het virus eraan kwam. Dus kun je hieruit afleiden dat de informatie hierover veel eerder dan ons via de media werd verteld bekend was. Ook spelen er internationaal politieke gevechten rondom de corrupte WHO (de Wereldgezondheids-organisatie). De ‘baas’ wordt in verband met mensenrechtenschendingen, Amerika trekt zich eruit terug, en China en Bill Gates via zijn foundation laten hun invloed gelden. Tja…

 

De Nederlandse regering heeft zo goed als mogelijk mee bewogen, maar is per slot van rekening maar een kleine speler in de wereld. Het feit dat onze regering zo immens bezuinigd heeft op de zorg en de IC’s, het aantal bedden per duizend inwoners is drastisch teruggedraaid, leverde de bekende problemen van de tekorten van IC bedden op. En zo zijn er meer voorbeelden waarbij we zien dat de uitwassen van het neoliberale beleid nou niet bepaald hebben bijgedragen (to put it mildly) aan het goed kunnen weerstaan van deze pandemie. In de collectieve hysterie die om bepaalde belangen door te drukken is ontketend zitten wij in ons kleine dorp met de vraag: hoe ver moeten wij ons hierin laten meeslepen?

 

Want, intussen willen wij natuurlijk allemaal wel dat onze waarden (weten we nog dat het ging ‘om onze manier van leven’ die verdedigd moest worden tegenover de islam-terreur?), zoals vrijheid, democratie, de open samenleving, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, geen discriminatie en terreur, bescherming van de privacy, de autonomie en de zelfbeschikking… enzovoorts overeind blijven. Sluipenderwijs echter is ook onze regering bezig een tijdelijke wet erdoorheen te jassen waar advocaten problemen mee hebben, waar de vereniging van raadsleden problemen mee heeft, waar de VNG problemen mee heeft en waar het Genootschap van Burgemeesters ook problemen mee heeft.

 

Punt is echter dat de regering al die problemen kan wegvagen onder de noemer van ‘nu geen gezeur, er is werk aan de winkel’. En ons parlement moet opletten, maar daar zitten ook niet de knapste koppen van het land. Dat betekent grote vrijheidsbeperking voor ons allemaal, vastgelegd in de wet per 1 juli a.s. Het is wel te volgen dat het werken met de noodverordeningen in de veiligheidsregio’s suboptimaal werkt, maar dit rechtvaardigt mijns inziens niet de drastische, ja draconische, ingrepen die ‘Den Haag’ nu van plan is door te gaan voeren. Dit gaat veel te ver.

 

En dan moeten we ons hierbij ook realiseren dat de volkswoede die Femke Halsema (dat is de burgemeester van Amsterdam) over zich afriep, maar beter is het te zeggen dat zij hiermee geconfronteerd werd, de keerzijde is van de hysterie die de overheid zelf heeft opgeroepen als het gaat om het boven de vrijheidsrechten stellen van het gezondheidsevangelie.

 

Niemand is tegen een verstandig zorgbeleid, maar nu zien we dat dit politiek wordt uit genut door het in karakterologische zin verkeerde soort politici. Jullie kennen ze wel intussen, vermoed ik. Want wat ontbreekt in Nederland is staatsmanschap. Staatsmanschap die zich laat gelden door boven de partijen te gaan staan en zich niet gek laat maken door alle lobbygroepen die hem bestoken. Helaas hebben wij een premier die dit niet in zich heeft, hij mist ook in Europa al de boot door Nederland van Duitsland te vervreemden. Wat dat betreft hoeven we nergens op te rekenen. Maar dit terzijde.

 

Onze opdracht is: opkomen voor de Papendrechters! Willen wij, als hun volksvertegenwoordigers, dat zij aan de verregaande vrijheid beperkende maatregelen van politiek ‘Den Haag’ – dat als een konijn verdoofd in de koplampen van de wereldpolitiek kijkt en getraumatiseerd op de rug ligt na het zien van de beelden van de Coronavirus crisis slachtoffers uit Bergamo (Italië) – worden geofferd op basis van ongefundeerde, geperverteerde wetenschappelijke deeltheorieën, corrupte praktijken in de Wereldgezondheidsorganisatie en misleidende overheidsinformatie om vooral de ‘1,5 m social distancing’ te betrachten? Het is een aanfluiting.