· 

BMX baan komt er voorlopig niet

De gemeente Papendrecht organiseerde vorig jaar een 'Fietscircus' om fietsgebruik onder inwoners te stimuleren. Vanaf dat moment wilde Stef Borsje op een verwaarloosd voetbalveldje bij hem in de buurt een BMX baan realiseren.

Hij haalde 737 handtekeningen op en overhandigde ze aan de wethouder. Die zei op zijn beurt dat een low-budget plan er misschien wel in zat.

 

Maar het liep anders

De gemeente kwam met een voorwaardenpakket dat nogal pittig is. Geen financiële middelen, hoe beperkt ook, het plan moest concreter worden, het onderhoud van specifieke elementen diende door de gebruikers te worden geregeld, regulier onderhoud van het groen (grasmaaien, beplanting snoeien) bleef de gemeente uitvoeren en bij stoppen met het initiatief moest het verwaarloosde trapveldje in oude staat terug worden gebracht. Bovendien moest het plan, als het concreter was uitgewerkt, nog worden gepresenteerd aan diverse belanghebbenden, denk hierbij aan een bijeenkomst waar iedereen die er iets van wilde vinden naar toe kon. De resultaten uit deze bijeenkomst met het (eventueel aangepaste) concrete plan moest dan nog ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd, m.a.w. aan de wethouder zelf...

 

Het had anders gekund

In plaats van al deze drempelverhogende voorwaarden op te werpen had de wethouder ook kunnen denken: “Goh, wat een aardig plan; laten we eens kijken hoe we kunnen helpen dit samen te realiseren". Het is per slot van rekening in het belang van de jeugd dat kinderen (meer) buiten spelen en niet de hele dag achter de computer hangen. En het is ook een prachtig voorbeeld van participatie. Bovendien stond het initiatief van Stef (11) garant voor betrokkenheid vanuit de jongste generatie. Proactief en ondersteunend: dan had de gemeente samen met de inwoners een leuk initiatief mogelijk kunnen maken. Het aardige was juist dat het low-budget kon en laagdrempelig was. Het enthousiasme spatte er toch vanaf?

 

Maar misschien is het nog niet te laat

Wij gaan kijken of er op informele wijze toch iets te regelen is. Stel dat we de BMX baan op low-budget niveau op het oude trapveldje kunnen realiseren voor een paar duizend euro, dan gaat Ruud Lammers een pleidooi houden in de gemeenteraad.