· 

Drechtraad en Carrousel Integraal zijn te volgen via de livestream

De Carrousel Integraal wordt gevoerd via Microsoft Teams.

De vergadering is te volgen via de livestream.

Onderwerpen Carrousel Integraal

De totale kosten voor statushouders bedragen € 13.420.242 per jaar voor de Drechtsteden. Dordrecht betaalt voor 60% mee aan de Drechtsteden, dus € 8.052.145. De Rijksoverheid dwingt gemeenten om statushouders op te nemen, terwijl de kosten voor het grootste gedeelte voor rekening komen van de gemeenten.

Bijna alle fracties in de Drechtraad zijn van mening dat de kwetsbaarste sociale groepen in onze samenleving niet het volle pond van de bezuinigingen mogen dragen. Vandaar dat wij samen met de SP Dordrecht een amendement indienen.

Amendement invulling taakstelling SP & OP
2020-05-25-amendement-sp-drechtraad-bezu
Adobe Acrobat document 252.3 KB