· 

Wat weten wij van 5G? Aflevering 4

PERSBERICHT/OPEN BRIEF

Het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) is zeer bezorgd over het uitrollen van 5G. Volgens onze gegevens zijn de gezondheidsrisico’s nog onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht door onafhankelijke wetenschappers.

 

Op 25 mei 2020 zal er uitspraak worden gedaan over het kort geding dat Stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat waarin zij beroep doen op de toepassing van het voorzorgsprincipe. Er wordt gevraagd om goed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik van 5G. In onze artsenpraktijken komen regelmatig patiënten die aangeven gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. Door de uitrol van 5G zou deze patiëntengroep mogelijk nog meer hinder kunnen ondervinden. Daarnaast hebben we nog onvoldoende kennis van welke invloed deze straling heeft op alle mensen. Wij vragen de minister en de overheid de uitrol van 5G-netwerken op te schorten zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling. Voor de details verwijzen wij onder andere naar de volgende bronnen: 5bburgers en letstalkabouttech.

 

Namens het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde,

Trudy Vlot, Vicevoorzitter AVIG

Steeds meer mensen vragen zich af wat de impact zal zijn van 5G. Wij maken ons daar als fractie ook zorgen om. Hieronder twee documenten die dieper op deze materie ingaan.

Volgens de sprekers tijdens een recente conferentie in Mainz is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt. De ICNIRP die deze grenzen heeft vastgesteld werd door diverse sprekers leugenachtig genoemd. De reden voor deze uitspraak is dat de ICNIRP blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat schade door EMV alleen mogelijk is als gevolg van opwarming.

Let's Talk About 5G
A23. 20191220 Let's Talk About Tech info
Adobe Acrobat document 27.1 MB
EHS inzake 5G
A27. 20191227 St. EHS inzake 5G en gezon
Adobe Acrobat document 4.8 MB

Inbreng OP bij commissie ruimte.

Ten aanzien van het netwerk 5G is er nog niet zo veel bekend. Behalve dat het om een nieuwe generatie draadloze technologie gaat die communicatie via Internet gaat faciliteren.

 

Te verwachten valt dat er een net van zendmasten/antennes in de publieke ruimte wordt opgericht, waarbij hoog frequente straling afkomstig van de zendmasten overal aanwezig is teneinde onder andere mobiele apparatuur en zelfs zelfrijdende auto’s optimaal te laten werken.

 

In Europa, Nederland en Papendrecht is nog niet zo veel discussie over de implicaties van de introductie van 5G te bespeuren. De Telecomindustrie lijkt een voorstander van 5G, het zou gaan om miljarden-investeringen. Echter ook valt te beluisteren dat niet alleen de telecomsector maar ook het bedrijfsleven twijfelt aan het innovatieve vermogen van 5G en het verwijt aan de telecombedrijven is gemaakt dat ze te weinig kennis hebben van 5G. Netwerken zouden er bovendien nog niet klaar voor zijn. Er lijken wel grote zakelijke belangen met 5G gemoeid te zijn. Tot de uitrol van deze nieuwe technologie wordt op Rijksniveau besloten, de gemeente Papendrecht is verplicht eraan mee te werken. De vraag is wel hoe de gemeente erin staat, er zullen bijvoorbeeld vergunningen afgegeven moeten gaan worden.

 

De zendmasten komen dichtbij plekken waar mensen zich op straat bewegen, op een halte van het openbaar vervoer of bij winkelcentra. Ontkomen aan de hoog frequente straling door 5G is er dus niet bij. Tenzij je naar een stralingsarm gebied verhuist.

 

Er zijn tienduizenden wetenschappers wereldwijd die kritisch zijn over de introductie en uitrol van het 5G netwerk. Er zijn overtuigende indicaties dat er nog onvoldoende onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G. Die zouden serieus genomen dienen te worden.

 

De effecten die elektromagnetische velden op het lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn. Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn.

 

Niet alleen overheden, telecom- en verzekeringsbedrijven hebben te maken met dit soort van gezondheidsvraagstukken door toenemende blootstelling aan elektrostraling. 5G raakt ook burgers, en dan met name de groep elektrosensitieven. Deze mensen beweren gezondheidsklachten te ontwikkelen door blootstelling aan straling afkomstig van zendmasten en wifi. Elektrosensitieven kunnen in onze samenleving rekenen op weinig erkenning of acceptatie. Hun klachten worden door de medische wereld tot nog toe gezien als medisch onverklaarbaar. Dat betekent niet dat zij wat ons betreft uit hun nek kletsen.

 

Aanhangers van het zogenoemde warmte-paradigma geloven in het idee dat schadelijke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door warmte. Als gevolg van straling zou lichaamsweefsel opwarmen, waardoor DNA afbreekt. Hetzelfde gebeurt in feite met een kommetje soep in de magnetron. Welke lange termijn effecten die heeft is thans nog niet bekend. Omdat er nog vrij weinig informatie over deze effecten beschikbaar is en gedeeld is, lijkt het ons verstandig om een kritische houding aan te nemen en te benadrukken dat onderzoek naar de gezondheidseffecten vooraf belangrijker is een snelle uitrol in onze gemeente. Wat weten wij van 5G?