· 

Coalitiepartijen verstevigen hun greep op de griffie, dualisme nog meer in de knel

Kritische kanttekeningen

 

  • De griffie dient onafhankelijk te zijn.

Het is ons opgevallen dat het, ondanks inhoudelijke bezwaren, nu toch een beetje de kant op dreigt te gaan dat de werkgeverscommissie griffie in het politieke krachtenveld getrokken wordt. Zoals wij eerder hebben betoogd en inhoudelijk gemotiveerd is het van belang dat de griffie werkt voor de gemeenteraad. Maar het is een misvatting dat de werkgeverscommissie griffie een verlengstuk zou zijn van de gemeenteraad. De griffie dient onafhankelijk te zijn.

 

  • Sturing vanuit de gemeenteraad is ongewenst.

In de tweede plaats merken wij op dat er vanuit de coalitie meer sturing op de griffie gewenst lijkt. En daar plaatsen wij nadrukkelijk kanttekeningen bij. Aanvankelijk werd het zo voorgesteld dat de nieuwe voorzitter van de werkgeverscommissie als het ware in functie zou worden benoemd door de gemeenteraad. Dát is een onwenselijke ontwikkeling, aangezien in de verordening staat dat onderling wordt bepaald wie de voorzittersrol op zich neemt.

 

  • Het belang van diversiteit.

Ten derde willen wij uitspreken dat het een gemiste kans is dat de gemeenteraad tijdens haar laatste raadsvergadering niet voor een vrouw gekozen heeft. Er waren drie kandidaten voor een positie in de werkgeverscommissie griffie en de gemeenteraad wist het ertoe te leiden dat alleen de mannelijke kandidaten werden benoemd. Het is het zoveelste bewijs van de potsierlijkheid van deze gemeenteraad.