· 

Onafhankelijk onderzoek naar PFAS in het Papendrechtse drinkwater nodig

Wij zijn een onafhankelijke politieke partij en wij maken ons grote zorgen over de vele giftige stoffen in ons drinkwater (GenX, PFOA en dergelijke: de verzamelterm is PFAS). PFAS hebben een negatieve invloed op het menselijk lichaam. Deze stoffen nestelen zich in ons lichaam. Daar veroorzaken zij ernstige ziektes (zie de afbeelding hierboven).

 

De gereguleerde PFAS vallen in Nederland onder de zogenoemde ‘drinkwaterrichtwaarden’ van het RIVM. Dat instituut leidde drie jaar geleden een landelijke meetcampagne naar FRD-903 (een van de GenX-stoffen) in drinkwater en drinkwaterwinningen in Nederland. De aanleiding hiertoe was dat deze stof in enkele monsters kraanwater was gevonden. Het is ‘twee voor twaalf’ voor de 221 locaties waar in Nederland drinkwater wordt gewonnen. Dat zei Vewin, belangenbehartiger van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, in september vorig jaar.

 

De normen voor dit type stoffen zijn bepaald niet in steen gebeiteld, zeker niet als we naar de internationale ontwikkelingen kijken en die met elkaar vergelijken. De normen in Nederland liggen hoger dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, ondanks dat het om dezelfde stoffen en gezondheidsrisico’s gaat. Journalistiek onderzoek door Follow the Money heeft gemeld dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater van New York maximaal 10 nanogram per liter mag zijn. De norm voor veilig kraanwater (als het om de hoeveelheid PFAS gaat) ligt in New York 15x scherper dan in Nederland. Dat zijn saillante feiten.

 

Papendrecht ligt dicht in de buurt van de fabriek van Chemours (DuPont) die reeds decennia lang grote hoeveelheden PFAS in het milieu (in het rivierwater, in de lucht, in de bodem, in het riool) emitteert. In de begin dit jaar in Nederland in première gegane film Dark Waters (zie hiervoor de trailer via de YouTube video link op onze website) wordt uit de doeken gedaan wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers van PFAS-emissies. Die gevolgen zijn ernstig te nemen.

 

Meten = Weten

Het Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft vorig jaar vastgesteld dat het Papendrechtse kraanwater 22x méér GenX bevatte dan het kraanwater uit Dordrecht en 142x keer meer dan het kraanwater uit Sliedrecht.

 

Wij willen graag weten hoeveel PFAS er daadwerkelijk in het Papendrechtse drinkwater zitten.

Om deze reden willen we regelmatig deze metingen herhalen om te kijken of er sprake is van een stijging of een daling van de PFAS in het Papendrechtse drinkwater. De metingen worden uitgevoerd door een professioneel wetenschappelijk laboratorium.

 

Onafhankelijk Onderzoek kost geld

Onafhankelijk Papendrecht staat in contact met het Toxicologisch Laboratorium van de Faculty of Science Environment and Health van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De kosten van het onafhankelijke onderzoek zijn geraamd op € 1.000,00, exclusief BTW. De afgelopen maanden heeft Onafhankelijk Papendrecht een crowdfunding actie gehouden. Met deze crowdfunding actie is (stand van 25 mei 2020) een bedrag opgehaald van € 525,00.

 

Onze politieke vraag ex artikel 40 van het Reglement van Orde is de volgende.

Vraag: is het College van B&W bereid om het opgehaalde bedrag met de crowdfunding actie door Onafhankelijk Papendrecht met een bedrag van € 525,00 te matchen, om zo het onafhankelijke onderzoek naar PFAS in het Papendrechtse Drinkwater mogelijk te maken?

 

Wij zetten ons in voor de volksgezondheid van de inwoners van de gemeente Papendrecht. We zullen de resultaten van de metingen publiekelijk bekend maken en iedereen informeren.

 

De volledige brief kunt u hieronder lezen.

Brief Onafhankelijk Onderzoek betreft onderzoek PFAS in het Papendrechtse Drinkwater
OP -Onderzoek PFAS in Drinkwater Papendr
Adobe Acrobat document 832.2 KB