· 

Stroomlijn tijdens de Corona crisis – plaatselijk vervoer voor doelgroepen

Stroomlijn BV is een publiek mobiliteitsplatform in de Drechtsteden dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties.

 

Stroomlijn staat exact voor wat het doet: het stroomlijnt de reis van de klant. Stroomlijn werkt nauw samen met partners in de mobiliteitsketen en bewaakt de kwaliteit van het vervoer binnen de gemaakte afspraken. Daarbij heeft Stroomlijn een signalerende functie naar haar opdrachtgever en mobiliteitspartners.

 

Ook in Papendrecht is Stroomlijn actief geworden. Een inwoner vroeg ons of de elektrische auto’s, of is het beter te zeggen vervoersmiddelen, ook weer ingezet zouden kunnen worden? Ook nu tijdens de Coronacrisis? Het probleem zou zijn dat deze nog niet Corona-proof zouden zijn, waardoor de doelgroepen er nog geen gebruik van kunnen maken.

 

Het zou fijn zijn als dit op korte termijn wél zou kunnen. Het gaat er dus om of de vervoersmiddelen in het kader van Drechthopper, en met name lokaal de Stroomlijn-vervoersmiddelen, geschikt gemaakt kunnen worden voor doelgroepenvervoer, juist nu tijdens de Coronavirus crisis. Het gaat om het Corona-proof maken van de vervoersmiddelen.

Brief OP met vraag over doelgroepenvervoer Stroomlijn in Papendrecht tijdens de Coronavirus crisis
OP -brief inzake Stroomlijn.pdf
Adobe Acrobat document 371.4 KB