· 

'Laat Papendrecht initiatief Lightrail nemen' (deel 2 vervolg)

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

 

In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem (zie de bijlage bij deze brief) staat op pagina 16 een aantal harde mobiliteitsmanagementmaatregelen. Ik som ze hierbij even voor u op. Pakket 1D: Harde mobiliteitsmanagementmaatregelen:

 

•Extra hub op de Betuweroute creëren

•Lokaal vrachtvervoer over water

•Treingebruik motiveren door de kwaliteit van de stations te verbeteren

•Carpoollocaties creëren bij de toe- en afritten

•P+R opstapplaatsen op slimme locaties

•Snelfietsroutes en missing links fietsnetwerk aanleggen

•Snelbus tussen Papendrecht en Gorinchem

•Waterbus doortrekken

•Mobiliteitshubs met verschillende functies

 

Vragen:

1. Waarom ontbreekt in dit pakket de Lightrail langs de A15 van Gorinchem via Sliedrecht en Papendrecht in de richting van Rotterdam (en vice versa)?

2. Wat is de inzet van uw College (geweest) om de Lightrail in dit lijstje (niet) op te (doen) nemen?

3. Bent u bereid alsnog een inspanning te leveren om de Lightrail verbinding van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam richting Rotterdam hierin op te (laten) nemen? Informatie via deze link.

 

Dit is een politieke vraag ex artikel 40 van het Reglement van Orde.

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Ruud Lammers, Fractievoorzitter.

 

Bijlage: MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem

MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem
20-05-01+Informatiebijeenkomst+II+-+MIRT
Adobe Acrobat document 5.0 MB
De Klaroen woensdag 26 februari 2020
De Klaroen woensdag 26 februari 2020