· 

Advies Risicogrenswaarden voor PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en vis

Het RIVM heeft risicogrenswaarden bepaald voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en voor de consumptie van vis. Dit zijn drie stoffen uit de groep van PFAS. Het RIVM heeft de waarden in opdracht van het Waterschap Rivierenland berekend. Het waterschap wil weten of er een risico is voor mensen die in oppervlaktewater zwemmen of vis uit deze wateren eten.

 

In verschillende wateren waarvoor het waterschap verantwoordelijk is, zijn PFOA, PFOS en GenX gemeten. Het RIVM heeft de gemeten concentraties vergeleken met de risicogrenswaarden. Op sommige plekken zijn de concentraties in oppervlaktewater hoger dan de risicogrenswaarden. Dit betekent niet dat mensen direct ziek zullen worden. Wel is het reden om meer onderzoek te doen.

 

Het RIVM raadt daarom aan om te onderzoeken of mensen daadwerkelijk in het water zwemmen of vis uit deze wateren eten en zo ja, hoe vaak. Deze informatie is nodig om de risico's nauwkeuriger in te schatten.

 

Om de risicogrenswaarden te berekenen zijn gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA, PFOS en GenX gebruikt. Gezondheidskundige grenswaarden geven aan welke hoeveelheid van een stof mensen binnen mogen krijgen zonder schadelijke effecten voor hun gezondheid. Door de gezondheidskundige grenswaarden te combineren met de geschatte hoeveelheid water die mensen inslikken als zij zwemmen zijn de risicogrenswaarden voor zwemwater berekend. De risicogrenswaarden voor vis zijn berekend door de gezondheidskundige grenswaarden te combineren met aannames over de hoeveelheid wild gevangen vis die mensen dagelijks eten.

 

Lees er meer over