· 

Motie Wat gaan we doen met € 27 miljoen?

Motie Wat gaan we doen met € 27 miljoen?

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de Verkoop aandelen Eneco;

 

Constaterende dat:

  • De verkoop van de aandelen Eneco de gemeente eenmalig € 27 mln. oplevert;
  • In de meerjarenbegroting al rekening is gehouden met het wegvallen van het jaarlijks dividend (begroting 2020: € 265.000);

 

Overwegende dat:

  • Deze forse opbrengst van alle Papendrechters is;
  • Het van groot belang is dat alle inwoners transparant kunnen volgen waar deze € 27 mln. aan wordt besteed;

 

Spreekt uit dat:

  • Het niet wenselijk is dat de besteding van deze € 27 mln. wordt “weggestopt” in de financiële rapportages, die vaak lastig te doorgronden zijn;

 

Draagt het college op:

  • Om met een plan te komen, hoe de besteding van de € 27 mln. op een transparante wijze kan worden gevolgd, zowel voor de raad als onze inwoners;
  • Hiertoe een raadsvoorstel te doen en dit te betrekken bij de behandeling van de kaderbrief 2021;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht

José van der Tak

Brief over verkoop aandelen Eneco
D07. 20191218 RIB Verkoop Eneco.pdf
Adobe Acrobat document 560.5 KB