· 

Steun voor bewoners: overkapping is juist een aanwinst

Overkapping bij Bosch 54
Overkapping bij Bosch 54

De bewoner heeft een overkapping laten aanbrengen boven zijn terras. Maar van de gemeente moest hij de overkapping weer afbreken. OP is het daarmee niet eens en schreef een brief aan het gemeentebestuur.

 

Voor de overkapping van het terras heeft een architect tekeningen gemaakt. De overkapping is esthetisch mooi om te zien. Hij past keurig in het straatbeeld én bij de typische Papendrechtse dijkwoningstijl. Op de foto hiernaast ziet u de overkapping.

 

Er heeft goed contact met de behandelend ambtenaar van de gemeente plaats gevonden. Maar de bewoner heeft zich misschien niet gerealiseerd dat er voor de overkapping ook nog een aparte vergunning nodig was of dat een eenvoudige melding volstond?

 

Na inventarisatie van een aantal mogelijkheden (een partytent en een zonnescherm vielen af vanwege het feit dat deze niet echt passen op die plek) bleek een houten overkapping de beste optie. De buren in de omgeving vinden de overkapping mooi en vragen zich af waarom de gemeente over wilde gaan tot opdracht tot sloop. De directe buren zijn er zelfs blij mee omdat ze dan het benzinestation niet meer zien!

 

Wij constateren dat er in de omgeving van Bosch 54 geen omwonenden zijn die protest hebben aangetekend tegen de overkapping dan wel bezwaar zouden hebben gemaakt. Sterker nog: menig buur vindt de overkapping juist een aanwinst. Er is dus sprake van lokaal draagvlak voor de overkapping. Wat ons betreft mag de overkapping blijven!

OP -brief inzake Bosch 54 aan College va
Adobe Acrobat document 239.4 KB