· 

OP draagt aan ROM-D twee projectvoorstellen voor

Tijdens de interessante presentatie door de heer P. Vismans, directeur van ROM-D, in de Beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 16 januari jl. is het verzoek uitgegaan aan de fracties welke projecten c.q. voorstellen zouden kunnen worden voorgedragen in relatie tot een vorm van regionale bemoeienis door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Onze fractie doet hierbij twee voorstellen:

  1. Een Lightrail/spoorverbinding komende van Gorinchem via de Drechtsteden (de ‘Noordflank’: gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam) naar Rotterdam.
  2. Uitplaatsing binnen de Drechtsteden van het bedrijf De Rivierendriesprong B.V.

 

Op onze website staan talloze artikelen die een achtergrond schetsen bij deze twee voorstellen.

­Ad. 1: Het eerste voorstel behelst een verbetering van het openbaar vervoer. Grotere capaciteit voor reizigersvervoer, snellere verbindingen en aansluitingen. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal van dit jaar een challenge door de Economic Development Board Drechtsteden georganiseerd. Ook vindt binnenkort overleg plaats met de portefeuillehouder GRD.

 

­Ad 2: Het tweede voorstel behelst het vinden van een structurele oplossing voor het al jaren voort sukkelende probleem van een sterk overlast gevend bedrijf dat erg dicht op een woonwijk staat en eigenlijk op een bedrijfsterrein met een hogere milieucategorie gehuisvest zou moeten worden. Dat is ook beter voor het bedrijf volgens ons.

OP -brief met voorstellen ROM-D.pdf
Adobe Acrobat document 179.5 KB