· 

OP wil Papendrecht pas, in navolging van Dordt pas

Ridderkerk heeft ook een pas
Ridderkerk heeft ook een pas

De gemeente Dordrecht loopt in het sociaal beleid weer eens voorop in de Drechtsteden. Recent werd de Dordt pas ingevoerd. Deze pas is bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en kinderen van 4-18 jaar: zij komen in aanmerking voor een Dordt pas met tegoed. De aanvraag voor zo’n pas kan heel gemakkelijk via de website.

 

De vraag rijst natuurlijk: moet er in Papendrecht dan ook niet een Papendrecht pas komen? In Papendrecht leven immers ook mantelzorgers en kinderen van 4-18 jaar.

In onze brief van twee jaar geleden hebben wij al eens aandacht gevraagd voor een Kindpas ten behoeve van gezinnen die bekend staan bij de stichting Leergeld. Daar werd toen door het college negatief op beslist.

 

Misschien is er in de tussentijd iets veranderd aan de positie die het College van B&W inneemt, zeker nu Dordrecht de Dordt pas heeft ingesteld? Is het College van plan, in navolging van Dordrecht, een Papendrecht pas in het leven te roepen?

 

In de Klaroen van 15 januari 2020 werd aan ons pleidooi aandacht besteed.