· 

Gemeenteraad stemt in met Visie op huisvesting Voortgezet Onderwijs

Vijf jaar geleden heeft OP het College opgeroepen met een visie op de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs te komen. De gemeenteraad heeft er deze maand nu eindelijk mee ingestemd.

Bijlage 1 Notitie Gemeentelijke Visie en
Adobe Acrobat document 422.5 KB

Maiden speech Martijn Hardam over nieuwbouw en toekomst VO scholen

 

Oplegnotitie van vrijdag 20 april 2018

Aan de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad van Papendrecht

Datum commissievergadering: donderdag 21 juni 2018

Onderwerp: Opmaat voor vernieuwing schoolgebouwen Willem de Zwijger College

 

Toelichting en vraagstelling:

 

Onafhankelijk Papendrecht roept alle partijen in de gemeenteraad op om nog deze periode afspraken te maken over de nieuwbouw van de schoolgebouwen van het Willem de Zwijger College en de Lage Waard. Het Willem de Zwijger College heeft op 5 april 2018 in een brief aangegeven tot concreet resultaat te willen komen als het gaat om het tegemoetkomen aan reële onderwijswensen voor een passende onderwijsomgeving. Onafhankelijk Papendrecht staat achter de oproep van het Willem de Zwijger College om de schoolgebouwen te vernieuwen.

 

De afgelopen periode (2014-2018) is nauwelijks resultaat geboekt, ondanks de hoog gestemde verwachtingen, de komende periode (2018-2022) dient de gemeente concrete resultaten te laten zien als het gaat om de nieuwbouw voor de school. Noodoplossingen voor het verouderde en afgeschreven gebouw zijn kostbaar en staan haaks op de gepersonaliseerde benadering van (het leren van) de leerlingen. Het gebouw dient aan de nieuwe werkwijze aangepast te worden.

 

Vier jaar geleden heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht het College opgeroepen met een visie te komen. Die gemeentelijke visie is er niet gekomen. Wat wél aan de gemeenteraad werd gepresenteerd was een gezamenlijke visie van het Willem de Zwijger College samen met de Lage Waard met als titel ‘Duurzaam en doordacht’. Maar wegens gebrek aan draagvlak binnen de scholensamenwerking en binnen de gemeente kwam dat plan niet van de grond. Het ‘Scholendorp’ is er dan ook niet gekomen.

 

In januari 2017 heeft Onafhankelijk Papendrecht reeds gemotiveerd naar voren gebracht dat een verdere vertraging niet in het belang was van de beide voortgezet onderwijs scholen. De scholen wilden duidelijkheid over hun toekomstige huisvesting. Het toenmalige College heeft niet adequaat geopereerd en deze zaak de facto op zijn beloop gelaten. En dat leidde bij de schooldirecties terecht tot veel frustratie en begrijpelijke boosheid omdat vanwege de gammele staat van de scholen-huisvesting relatief duur onderwijsgeld opnieuw voor jaren in het gebouwenonderhoud gestoken zou moeten worden. Het voortmodderen heeft veel geld gekost en ergernis opgeleverd en we zijn hierdoor met elkaar niet veel verder gekomen.

 

Tijd voor een frisse aanpak. Onafhankelijk Papendrecht roept alle partijen in de gemeenteraad op om nog deze periode afspraken te maken over de nieuwbouw van de schoolgebouwen van het Willem de Zwijger College en de scholengemeenschap de Lage Waard.

 

De tijd voor nog langer doormodderen is verstreken, we moeten nu aanpakken, want de schoolgebouwen zijn niet meer geschikt om het onderwijs te bieden waar onze leerlingen recht op hebben. Samenwerken van beide scholen is niet iets dat de gemeente van bovenaf mag opleggen. Wel moet de gemeente nu snel werk maken van de legitieme eisen die de schooldirecties hebben als het gaat om het tegemoetkomen aan hun reële onderwijswensen voor een passende onderwijs-omgeving. Nieuwbouw dus van de bestaande schoolgebouwen, om te beginnen met het Willem de Zwijger College, en dit niet weer op de lange baan schuiven maar deze periode realiseren.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.