· 

Klein stapje in de goede richting: groene energie voor evenementen

Energietransitie (het overschakelen op andere energiebronnen)
Energietransitie (het overschakelen op andere energiebronnen)

Op pagina 35 van ons verkiezingsprogramma hebben wij gesteld dat er veel moet gebeuren bij de zogenaamde energietransitie. Kleine stapjes in de goede richting moeten worden gezet, maar het proces als geheel moet in een veel hoger tempo worden gerealiseerd. In Papendrecht, in Nederland, in Europa, in de wereld.

 

Energie en de overschakeling op andere energiebronnen

We stoten wereldwijd te veel broeikasgassen uit, waardoor de aarde opwarmt. Het akkoord van Parijs schrijft voor dat we het vrijkomen van CO2 zullen moeten reduceren. Binnen de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn wij als gemeente betrokken bij de zogenaamde energietransitie (overschakelen op andere energiebronnen). We zijn voorstander van het overschakelen op andere energiebronnen.

De Klaroen 20 november 2019
De Klaroen 20 november 2019